Innenriks

Norske muslimer skal jobbe sammen med regjeringen mot muslimhat

Som et ledd i arbeidet mot hat og negative holdninger rettet mot muslimer har regjeringen satt ned et forum mot muslimfiendtlighet.

Oslo 20210119. 
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja orienterer om forskrifter om innretningen av stimuleringsordningen for kultursektoren som skal på høring.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Torsdag hadde forumet sitt første møte. I møtet deltok representanter fra den muslimske befolkningen og statsrådene Monica Mæland (H), Guri Melby (V), Abid Raja (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Bakgrunnen for forumet er regjeringens handlingsplan mot hat og diskriminering mot muslimer.

Handlingsplanen kom blant annet etter flere terrorangrep internasjonalt og i Norge, og at PST har fastslått at det har vært en økning i trusselen fra høyreekstreme. Dette har ført til at mange muslimer føler seg utrygge.

Les også: Markering i Oslo mot muslimhat

Skal møtes jevnlig

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja peker på at fiendtlighet og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge, og at det må tas på alvor.

– Målet er at representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme, sier han.

Les også: Talsperson for Al-Noor-moskeen: – Manshaus får den straffen han fortjener

Ni organisasjoner med i forumet

Forumets første møte ble gjennomført digitalt. Den muslimske befolkningen var representert med ni organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Noen av temaene som ble snakket om på møtet, var muslimers opplevelser i kjølvannet av terrorangrep i Frankrike og i forbindelse med karikaturstriden i høst.

Les også reportasjen:  – Føler det ikke er jeg som blir sett, men sjalet mitt (+) 

De ni organisasjonene som deltok på møtet, var Islamsk Råd Norge, Muslimsk Dialognettverk, Minotenk, Antirasistisk Senter, Hikmah-huset, MiRA (Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn), Salam, 10. august-stiftelsen og Ahmadiyya Muslim Jama'at Norge.