Innenriks

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen fra mandag ettermiddag

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, fra mandag 18. januar klokken 17.

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hittil har personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, måttet teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

Fra mandag klokken 17 må testen gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge. Dermed kan ikke lenger personer velge å gå forbi teststasjonen på flyplasser, havner eller grenseovergangssteder på veier for å heller teste seg i hjemkommunen. Fra mandag ettermiddag må testen skje ved grensepasseringen.

– Regjeringen har bestemt at alle som kommer til landet, skal testes ved grensepassering. Dette er et viktig tiltak for å begrense import av smitte, fastslår helsedirektør Bjørn Guldvog.

Les også: Da skuespillerdrømmen brast, ble Christian stjerne på byen i stedet. Så raste alt

Seks grenseoverganger stenges

– Vi ønsker å styrke kontrollen på grensen, og derfor stenger vi ytterligere seks grenseoverganger. Nå må alles som skal teste seg ved innreise gjøre det ved grensen. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell. I tillegg vil man bortvise personer som blir tatt med falske covid-19 tester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det er kun kapasitet til å koronateste folk som kommer inn i landet på 28 av 38 åpne grenseoverganger.

Av de ti grenseovergangene som i dag ikke har teststasjon, vil seks bli stengt. Disse er Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes.

Les også: Sjekk hvilken bydel i Oslo som har høyest smittetrykk nå

Det vil bli opprettet et begrenset testtilbud på de resterende fire grensestasjonene i Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros, hvor det i dag ikke finnes testkapasitet.

Jensen: Forventer ressurser

Frp-leder Siv Jensen er glad for at regjeringen nå innfører obligatorisk grensetesting, slik Mæland så sent som onsdag denne uka sa at regjeringen hadde mål om. Frp har siden august i fjor foreslått obligatorisk testing på grensen.

– Det er bra at regjeringen nå signaliserer at de har tatt forslaget om dette fra Frp på alvor. Men det er like viktig at de nå får kontroll på at disse også følger opp karantene etter testen. Dette har vi ikke sett svar på ennå. Nå må det håndheves i praksis og ikke bare på papiret. Vi forventer derfor at det settes inn ressurser til å følge opp og at det tas kontroll på alle grensepasseringer til Norge, sier Jensen.

Frp-lederen understreker at partiet gjentatte ganger har bedt regjeringen om å få kontroll med den økende importsmitten. For en uke siden gjentok partiet krav om å styrke bemanningen av grensestasjoner for å teste innreisende til Norge, obligatorisk koronahotell for utenlandsk arbeidskraft med registrering og kontroll, samt at man ikke skal akseptere attest om koronatest fra hjemlandet.

Kun i åpningstiden

Det nye og strengere testregimet ved innreise betyr at personer som må teste seg, kun kan komme over grensen og inn i landet i det tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud på den enkelte grensestasjonen.

Grensestasjonen vil være stengt for disse utenom åpningstiden. Andre personer som er unntatt kravet om test på grensen, kan passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud.

– Jeg vil understreke viktigheten av at det digitale innreiseregistreringsskjemaet fylles ut før man ankommer Norge. I tillegg må eventuelle utenlandske arbeidstakere ha fått bekreftet egnet oppholdssted av arbeidsgiver. Det må bekreftes ved innreise, sier Mæland.

Ved grenseovergangen på Svinesund vil det ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste ved denne grenseovergangen. Det er derfor gitt et midlertidig unntak som gjør at personer med fast bosted i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangsstedet så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over en time. Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund.

Fakta om obligatorisk testing på grensen

 • * Fra mandag 18. januar klokken 18 innføres obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt.
 • * Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste, kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell.
 • * Testen skal nå gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge.
 • * Personer som blir tatt med falske covid-19 tester, blir bortvist.
 • * Av de 10 av 38 grenseovergangene uten testkapasitet i dag, blir følgende seks stengt: Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes). Det blir opprettet et begrenset testtilbud på Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros.
 • * Personer med krav til test, kan kun passere grensestasjonen i tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud. Personer som er unntatt kravet om test på grensen, kan passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud.
 • * De som ankommer Norge må først fylle ut et digitalt innreiseregistreringsskjema.
 • * Utenlandske arbeidstakere må framvise bekreftelse fra arbeidsgiver på egnet oppholdssted ved innreise.
 • * Fram til testkapasiteten ved Svinesund er god nok, er det gitt et midlertidig unntak for personer med fast bopel i Norge. Disse kan foreløpig teste seg et annet sted så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test på Svinesund er over 1 time.

(Kilde: regjeringen.no)

Fakta om unntak fra obligatorisk testing på grensen

Unntakene fra dagens krav om test videreføres. Det vil si at følgende personer ikke er omfattet av krav om å teste seg ved grensestasjonen:

 • * Barn under 12 år.
 • * Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
 • * Personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a, eller § 6b første og fjerde ledd, eller yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd.
 • * Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov (§ 6e), dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.
 • * Utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1–4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer (jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f).
 • Dette er de 32 lovlige grenseovergangene på norsk indre Schengen-grenser finner du her.

(Kilde: regjeringen.no)