Innenriks

Maksperioden på dagpenger forlenges

Regjeringen foreslår å forlenge perioden for dagpenger slik at arbeidsledige kan fortsette på ytelsen fram til 1. juli 2021.

– De som går ut dagpengeperioden i løpet av vinteren og våren, vil fortsatt kunne ha store utfordringer med å finne arbeid. Å forlenge perioden med dagpenger fram til 1. juli vil gi bedre økonomisk sikkerhet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Les også: Rødt krever kraftig utvidelse av dagpengeordningen

Forlengelsen vil gjøre det mulig å fortsette på dagpenger for arbeidsledige som:

* etter 31. oktober 2020 har brukt opp retten til dagpenger, og som er ledige eller permitterte når forslaget iverksettes

* permitterte og ledige personer som bruker opp retten til dagpenger før 1. juli 2021

Normalt er dagpengeperioden begrenset til 52 eller 104 uker, avhengig av hvor stor arbeidsinntekt man tidligere har hatt.

Les også: Monica har snart vært permittert ett år: – Tøft å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Maksperioden på dagpenger ble også utvidet i fjor, men denne ordningen varte bare til 1. november. Da var det utsikter til bedring i smittesituasjonen og jobbmarkedet, påpeker Arbeids- og sosialdepartementet.

«Situasjonen har endret seg med smittebølgen som Norge er inne i nå. Det tilsier at de som nylig har brukt opp dagpengeperioden eller nærmer seg slutten på dagpengeperioden, bør kunne motta dagpenger i noe tid fremover», skriver departementet.

Les også: Regjeringen presses rett vei