Innenriks

– Regjeringen må gi kommunene instruks om at ingen eldre på sykehjem skal måtte dø alene

Frp-leder Siv Jensen reagerer kraftig på det som kom fram i saken med Mari Falck, der overlegen fra Oslo fortalte om familiens kamp for å få besøke hennes svært syke far.

1 av 2

– Det er vondt å lese om personer som ikke får besøk av sine nærmeste i livets siste fase og pårørende som fortvilet står igjen – de fleste uten å kunne gjøre noen ting. Dessverre er det ikke første gang vi hører slike historier. Jeg er redd dette heller ikke er den siste, sier Frp-leder Siv Jensen til Dagsavisen.

Hun mener at helseinstitusjonene skal strekke seg «svært langt» for å oppfylle ønskene til døende mennesker og deres pårørende.

– Den beskjeden må nå komme tydelig ut fra helseministeren, sier Jensen og legger til:

– Vi tok opp situasjonen rundt døende og besøksnekt med Bent Høie senest i høst. Men det er åpenbart at beskjeden enten ikke har nådd fram, eller at det er vanskelig for de lokale tjenestene å kunne legge til rette for at døende personer kan ha sine nærmeste rundt seg. 

Onsdag publiserte Dagsavisen en sak der Mari Falck og Sissel Henriksen tok et kraftig oppgjør med hvordan besøksreglene har vært praktisert ved sykehjem og sykehus under koronapandemien. Det startet med at Falck skrev et innlegg på Facebook sist uke. Det spredte seg raskt og traff åpenbart en nerve. Dråpen som fikk begeret til å renne over, var at familien fikk beskjed om at hennes svært syke far, Morten Falck, som ligger på en lindrende enhet i Oslo, fra nå av bare kunne få besøk av sine nærmeste én gang uka. Ledelsen ved institusjonen skal ha vist til kommunens nye besøksregler da de begrunnet beslutningen.

«Pappa er våken omtrent annenhver dag, og det ser ikke lyst ut. I dag fikk vi beskjed om at de nye smittevernreglene gjør at vi kan besøke ham én gang i uka heretter. Vi vet ikke om han lever så lenge», skrev Falck i Facebook-innlegget.

Overlege Mari Falck vil ha mer debatt om besøksreglene ved sykehjem og sykehus under pandemien. Foto: Jens Marius Sæther

Etter et møte med ledelsen ved institusjonen der faren er, løste det seg for Falck og familien. De får nå likevel besøke faren daglig. Men både Falck og Henriksen mener det er viktig med en større debatt om besøksreglene fordi det er mange som har opplevd det samme som dem.

Falck som selv er overlege, fortalte at familien har kjempet mot rigide besøksregler i snart ett år. Faren flyttet inn på et sykehjem noen uker før store deler av samfunnet stengte ned i mars i fjor. I flere måneder fikk hun ikke besøke faren i det hele tatt. Det fikk heller ikke kona til faren, Sissel Henriksen.

– Han ble så deprimert at jeg var redd han ville bli dement, uttalte Henriksen. 

Les også: Den lange veien tilbake til livet etter covid-19 (+)

Jensens krav til regjeringen

Jensen mener eldre rammes for hardt av pandemien.

– Helsetjenesten må også legge til rette og sikre at personer som bor på sykehjem under pandemien får en så tilnærmet normal hverdag som mulig. Det betyr selvsagt at det skal legges til rette for at pårørende kan besøke dem, sier Jensen. 

Frp-lederen krever nå at regjeringen kommer med følgende tre tiltak:

* Kommuner og sykehus skal rapportere om tilfeller der eldre dør alene på helseinstitusjon, og hvorfor pårørende ikke kunne være til stede. 
 
* Regjeringen sikrer at det er nok smittevernutstyr på sykehus og sykehjem slik at eldre kan motta besøk, og at døende har mulighet til å ha de nærmeste rundt seg. 
 
* Regjeringen må raskest mulig gi instruks til kommunene om at ingen eldre på sykehus eller sykehjem skal måtte dø alene. Pårørende må få lov til å være til stede.

Les også: Kommunens svar til Mari: Pårørende skal få være mest mulig sammen med dem som er i livets sluttfase

– Skal ikke hindres

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer også på det som kom fram i saken med Falck.

– Uansett smittesituasjon skal pårørende få være sammen med sine nærmeste på dødsleiet, og jeg er sikker på at det i de fleste tilfeller vil være mulig å finne en løsning som ivaretar de pårørendes behov for å være til stede med sine nærmeste.

Han mener det er viktig å presisere at pårørende må få besøke sine kjære selv om det er innført strenge smitteverntiltak.

– Det er viktig for meg å presisere at smittesituasjonen vi står midt i, ikke betyr at pårørende skal hindres fra å være sammen med sine kjære når livet går mot slutten. Jeg er bekymret for at det lette valget kan bli å praktisere en strengere besøkspraksis enn nødvendig for å unngå smitte på sykehjemmene. Vi har levd med pandemien en stund nå og har lært mye om smittevern og hvordan man kan unngå smitte. Det er viktig at vi ikke stenger ned tjenester og besøk unødig, sier KrF-lederen.

Henvendte seg til Erna

Mari Falck henvendte seg også direkte til Erna Solberg sist uke og skrev på statsministerens Facebook-side: «Er ikke de som er døende verd noe?» Hun ba statsministeren gjøre noe for å sikre at pårørende får være sammen med sine kjære i livets sluttfase. Dagsavisen kontaktet Statsministerens kontor, som sendte henvendelsen videre til Helsedepartementet.

Frøydis Høyem (H), statssekretær i Helsedepartementet, skriver i en e-post at pårørende – uansett smittesituasjon – «skal få være sammen med sine nærmeste på dødsleiet».

– Sykehusene og sykehjemmene må sammen med de pårørende finne fram til en god løsning slik at de pårørende får være mest mulig sammen med sine kjære den siste levetiden. I de aller fleste tilfeller er det mulig å finne gode løsninger.

Sist uke skrev Klassekampen at mange kommuner har oppfattet regjeringens «sosiale stenging» på nyåret som et signal om at de igjen må stenge sykehjemmene for pårørende. 

– Vi har i det siste sett eksempler på at både kommuner og helseforetak har tolket regelverket om besøk og tilstedeværelse for rigid. Dette har gått ut over pårørende som ikke har fått vært sammen med sine nærmeste ved livets slutt.

Statssekretæren viser til at det i Helsedirektoratets anbefaling om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, går tydelig fram at det er særlig viktig at det legges til rette for besøk av pårørende til kritisk syke eller døende pasienter.

Hun svarer dette på kritikken fra Jensen og Frp-lederens krav til regjeringen:

– Regjeringen har fortløpende tatt flere grep for å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltakene og lagt til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Uansett smittesituasjon så skal pårørende få være sammen med sine nærmeste på dødsleiet.

Høyem gjør det klart at det er kommunene og spesialisthelsetjenesten som har ansvar «for å finne gode løsninger som sikrer at alvorlig syke ikke dør i isolasjon, men får være sammen med sine nære og kjære».

– Kommunene og spesialisthelsetjenesten må derfor også ha oversikt over situasjonen her.