Innenriks

Nullutslippssoner får grønt lys

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier ja til soner i Oslo og Bergen der fossilbiler forbys. Fremskrittspartiet frykter butikkdød.

Av Johan Falnes

Det er i regjeringens nye klimaplan åpningen kommer.

– Dette har egentlig vært et uavklart spørsmål. Men i arbeidet med klimaplanen vi har sett på det, og vi kommer til å foreslå i klimaplanen at vi åpner for noen prosjekter, sier Rotevatn til NTB.

I praksis betyr det at byrådene i Oslo og Bergen, som lenge har ivret for slike nullutslippssoner, ligger an til å få tillatelsen de trenger.

– Jeg regner med at de kommer til å be om det. Og da er vi imøtekommende, sier statsråden.

Les også: Frykter rasfare for nye sykehus

Vil hjelpe fram elvarebiler

Innføring av nullutslippssoner betyr at det i enkelte gater eller områder i byene kan bli forbudt å kjøre biler som slipper ut CO2.

Kun utslippsfrie biler vil slippe til på veiene.

– Vi tror dette kan være et bra virkemiddel for å få fart i omstillingen av kjøretøyparken, særlig blant næringsdrivende. Vi ser at det fortsatt går for tregt med omstillingen til for eksempel elvarebiler. Det er fortsatt altfor mange som kjøper fossile varebiler, sier Rotevatn.

Han sier det får bli opp til kommunene selv å vurdere detaljene, for eksempel om det skal gis unntak for tungtransport, der markedet ikke akkurat renner over med gode alternativer til diesel.

– Men hvis byene ønsker det og mener et område er egnet for det, så kommer vi til å tillate det.

Les også: Skredkatastrofen: – Jeg vil aldri føle meg trygg i hjemmet vårt etter dette (+)

Vil skjerme riksveiene

Det regjeringen derimot ikke vil tillate, er utslippsfrie soner som omfatter riksveinettet.

– Det ville være veldig inngripende hvis du for eksempel sa at det ikke var lov å kjøre fossilbil på E39 gjennom Bergen. Det ville fått dramatiske konsekvenser for et stort område, sier Rotevatn.

Det er behovet for utslippskutt i transport som er bakteppet for vedtaket. Klimautslippene skal kraftig ned, og i regjeringens nye klimaplan står transportpolitikken helt sentralt.

– Jeg er optimistisk på at vi skal klare å ta store kutt i transportsektoren framover, sier Rotevatn.

Frp skuffet

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), kaller beslutningen en seier for klima og for byrådet.

– Endelig. Dette har vi bedt om gjentatte ganger, sier Berg.

– Det vil gi mindre støy, mer plass til byliv og gjøre det lettere å reise med sykkel, kollektiv, elbil eller andre nullutslippsbiler.

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud er derimot skuffet.

– Det tar i liten grad hensyn til alle de som bor i byene og har behov for bilen, sier han.

Hoksruds frykt er at sonene skal bli så store at de for eksempel omfatter hele indre by i Oslo.

– Det vil i praksis lamme Oslo sentrum og handelsnæringen, og vi sliter allerede med sentrumsområder som er i ferd med å dø ut når det kommer til varehandel og butikker, advarer Hoksrud.

Forsinket klimaplan

Den nye klimaplanen ble i høst forsinket, men legges nå fram fredag.

Det overordnede målet i planen er å kutte utslippene i såkalt ikke-kvotepliktig sektor med 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Skal målet nås, må utslippskuttene bli 16,6 millioner tonn større akkumulert i perioden 2021–2030 enn det man ville oppnådd med dagens politikk.

I ikke-kvotepliktig sektor ligger transport, bygg, avfall, jordbruk og noe industri.

Til sammen er det snakk om omtrent halvparten av klimagassene som slippes ut i Norge.

Fakta om regjeringens klimaplan

* Regjeringens nye klimaplan skal vise hvordan Norge kan kutte utslipp i såkalt ikke-kvotepliktig sektor det kommende tiåret.

* Ikke-kvotepliktig sektor står for om lag halvparten av utslippene av klimagasser i Norge og omfatter transport, avfall, bygg, jordbruk og noe industri.

* Utgangspunktet for planen er regjeringens mål om å kutte utslippene i denne sektoren med 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030.

* Statsminister Erna Solberg (H) varslet i nyttårstalen at planen legges fram «de nærmeste dagene». Den skulle egentlig legges fram i fjor, men ble forsinket.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen