Innenriks

Advarte mot bygging på Ask i Gjerdrum i 2008

Hydrogeolog Steinar Myrabø advarte allerede i 2008 om «betydelige erosjonsproblemer» i boligfeltet Nystulia i Ask i Gjerdrum.

Myrabø, som da var ansatt som sjefingeniør og hydrolog i daværende Jernbaneverket (nå Bane Nor), jobbet med avrenning og overflatevann i forbindelse med utbygginger. I tillegg var han leder av Naturvernforbundets lokallag i Nannestad og Gjerdrum.

– Vi foreslo flere tiltak for vannhåndteringen i området, blant annet at det ble anlagt en stor fordrøyningsdam. Tiltak ble fjernet underveis i planprosessen, slik vi dessverre ofte er vitne til også i andre kommuner, sier Myrabø til Romerikes Blad.

Les også. «Ras må ventes i årene fremover på Romerike»

Ifølge Myrabø fikk bekken gjennom området så stor vannføring under vårflommen, med erosjon og massetransport, at bekkelukkingen på jordbruksområdet nedenfor gikk full og ble vasket ut.

– Bekken gravde seg flere meter ned i kanten av et område som altså hadde kjent høy faregrad for kvikkleireskred, sier han.

Ordfører Anders Østensen (Ap) understreker at Gjerdrum kommune alltid har vært opptatt av å følge faglige anbefalinger fra NVE og NGI.

– Vi kommer til å snu alle steiner og gå gjennom saken, eventuelt for å finne ut om noe i Nystulia burde ha vært gjort annerledes, sier ordføreren.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen