Innenriks

Legetime på video - den «nye normalen»?

En ny undersøkelse blant fastleger viser positive erfaringer med bruk av videokonsultasjoner, også etter korona.

Koronaviruset har ført til at vi har måtte endre mangt og meget. Først kunne vi ikke dra på hytta, og så stengte grensene til utlandet. Legebesøk har også blitt en annen affære etter viruset gjorde sitt inntog. Vil legekonsultasjoner over video bli den «nye normalen»?

En ny undersøkelse, utført av video-konsultasjonstjenesten Confrere, viser at 82 % av fastlegene som har benyttet seg av pasientkonsultasjoner på video ønsker å fortsette med video etter koronapandemien er over. Ni av ti fastleger mener også video er nyttig for å begrense smittefare på legekontorene. 147 norske fastleger har svart på undersøkelsen.Det var Dagens Medisin som først omtalte saken.

Ida Aalen, produktsjef i Confrere, forteller at koronapandemien har ført til et økende fokus på video i helsevesenet:

– I 2019 var det ikke så mye fokus på videokonsultasjoner i helsevesenet. Den gang var vi litt spesielt interesserte, sier Aalen og viser til at Confrere gjorde en undersøkelse i 2019 som har mange av de samme spørsmålene som årets undersøkelse.

Undersøkelsen ble gjort i sommer, Aalen peker på at samfunnet da var under et mindre koronatrykk enn i mars og i høst.

– Undersøkelsen i år er tatt under en slags «ny normal» da smittetrykket var på sitt laveste i juni, og fastlegene hadde fått er faring med videokonsultasjoner, sier Aalen.

Les også: Koronapandemien presser syriske barn ut av skolen - Redd Barna frykter en hel generasjon går tapt

Legekontoret består

Fastlegekontorene forsvinner nok ikke med det første, men undersøkelsen viser at en stor andel av de spurte legene mener videokonsultasjon kan være et godt alternativ i mange tilfeller. Aalen mener bruk av video kan være et nyttig verktøy for fastlegene.

– Alt kan ikke gjøres over video, men nå tenker leger at «Ja, dette er en del av verktøykassa vår». En konsultasjon kan være fysisk, skriftlig over telefon eller video, alt etter hva som passer seg best. Et eksempel er oppfølging av pasienter som har en type diagnose som ikke nødvendigvis krever konsultasjon på legekontoret. Video gir også mulighet for mer mimikk enn telefonsamtaler, påpeker Aalen og understreker:

– Før var det ca. Seks prosent av norske fastleger som benyttet seg av videokonsultasjon hver uke. Etter korona i 2020 har vi sett en firedobling av de som jevnlig har videokonsultasjoner.

– Tror dere videokonsultasjoner har kommet for å bli?

– Vi har tenkt at det ikke er noe vi skal ta for gitt. Vi driver jo med video og synes det er helt topp, men det må funke i fastlegens hverdag, og de har nok å gjøre. Det er først nå i desember 2020 at bruken har kommet på et nivå vi tror det vil holde seg på. Nå har antall konsultasjoner holdt seg jevnt siden juni, og det svinger ikke lenger med smittetrykket i samfunnet. Det tar vi som et tegn på at den «nye normalen» er her, sier Aalen.

Les også: Bent Høie: – Jeg vil ta vaksinen

Brukererfaringer

Videokonsultasjoner kan være både praktisk og nyttig for fastleger, men hva tenker de som benytter seg av fastlegenekontorene om trenden? I Fastlegeundersøkelsen for 2020, utført av Rambøll på vegne av Forbrukerrådet, får man en viss pekepinn på hva folk flest synes om videokonsultasjoner med legen.

De fleste, 38 prosent, foretrekker fortsatt å møte opp til på legekontoret slik man er vant til. Men halvparten av oss benytter også digitale midler i kontakt med legekontoret, det være seg epost, sms eller elektroniske løsninger som apper. Det er unge (16-39) som for det meste benytter digitale tjenester.

Andelen videokonsultasjoner har økt fra en til tre prosent fra 2019 til 2020 og er liten i det store og hele. Men de fleste stiller seg positive til å prøve videokonsultasjoner fremover. Ifølge undersøkelsen har hele 17 prosent av innbyggerne mellom 25-39 og 14 prosent av innbyggerne mellom 16-24  år prøvd videokonsultasjon i år. De fleste som har prøvd er positive til video.

Når det virkelig røyner på er det derimot det gode, gamle oppmøtet som gjelder. Hele 44 prosent er negative til videokonsultasjon «i ny og ukjent helsesituasjon» og 38 prosent er negative i «saker som betyr mye».

Generelt, og som en del av oppfølging eller rask behandling stiller derimot de fleste seg positive til bruk av videokonsultasjoner.

Les også: Dagsavisen mener: Krisetiltakene må forlenges

Kilder:

Fastlegeundersøkelsen August 2020

Confrere - «Undersøkelser før, under og etter koronapandemien»

Nyeste fra Dagsavisen.no: