Innenriks

Konkurransetilsynet varsler 21 milliarder kroner i gebyr til dagligvarekjedene for prissamarbeid

Konkurransetilsynet varsler til sammen 21 milliarder kroner i gebyrer til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 for prissamarbeid.

Konkurransetilsynet mener kjedene har samarbeidet på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser, skriver tilsynet i en pressemelding tirsdag.

Kjedene har vært enige om å gi prisjegere tilgang til hverandres butikker for å hente inn omfattende prisinformasjon, og har også aktivt fulgt opp denne enigheten. Samarbeidet har pågått siden 2011.

Kan ha ført til høyere priser

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at kjedene har brukt informasjonen fra prisjegerne til å koordinere prisingen, og at dette kan ha ført til høyere dagligvarepriser for forbrukerne.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen koordinering, og har derfor varslet at vi vurderer å ilegge overtredelsesgebyr, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Han legger til at kjedene har gitt uttrykk for at de har benyttet informasjonen til å konkurrere hardt.

– Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er imidlertid at dagligvarekjedene har brukt prisinformasjonen til å begrense konkurransen. De har i en rekke tilfeller brukt informasjonen på en slik måte at det kan ha løftet prisene, sier han.

Våren 2018 foretok Konkurransetilsynet en uanmeldt kontroll hos Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, og tok omfattende beslag i interne dokumenter hos kjedene.

– Vår etterforskning viser at praksisen med skanning av priser i hverandres butikker kan ha ført til at kjedene sammen har presset prisene oppover.

– Alvorlig hvis dette stemmer

– Denne saken er ikke avsluttet. Det er et varsel om vedtak. Nå skal de det gjelder, få tid til å svare. Hvis det stemmer at kjedene har samarbeidet om priser, er det alvorlig, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

– Prissamarbeid har store konsekvenser for konkurransen og er forbudt etter konkurranseloven, legger hun til.

Nybø fremholder at hun ikke selv kan ta stilling til påstanden om prissamarbeid.

– Dette er det Konkurransetilsynet som har myndighet til å vurdere. De har kompetanse, myndighet og frihet til å vurdere disse sakene.

Nybø understreker at offentligheten ikke er kjent med detaljene i funnene tilsynet la fram tirsdag.

– Jeg er opptatt av at dagligvaremarkedet skal fungere godt, med god konkurranse og godt vareutvalg Derfor har vi styrket Konkurransetilsynet med penger for at de skal kunne følge med.

Les også: Slik påvirker korona julehandelen vår

Avsluttet praksisen

I november varslet Norgesgruppen at de ville utestenge konkurrentenes prisjegere. Selskapet skrev at de var kjent med at Konkurransetilsynet mener kjedenes gjensidige adgang til hverandres lokaler gjennom prisjegerne, kan være problematisk.

Tilsynet varsler nå at Norgesgruppen ilegges et gebyr på 8,8 milliarder kroner, Coop Norge ilegges et gebyr på 4,8 milliarder kroner og Rema 1000 ilegges et gebyr på 7,4 milliarder kroner. Selskapene har frist til 15. april 2021 for å inngi sine merknader til varselet.

Avviser brudd på konkurranseloven

Norgesgruppen avviser at de har brutt konkurranseloven gjennom å bruke prisjegere.

– Vi avviser kategorisk at bransjenormen og bruken av prisjegere er brudd på konkurranseloven. Vi mener at prisjegervirksomheten har ført til lavere priser og vært bra for forbrukerne, sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, til NTB.

Norgesgruppen er landets største dagligvareaktør.

– Vi sette oss grundig inn i dette varselet og går i dialog med Konkurransetilsynet, sier Rømmerud.

– Vi har forsøkt å gå i dialog med Konkurransetilsynet underveis i denne saken, men det har vist seg å være vanskelig. Vi forsto likevel at det ville komme noe fra dem, fortsetter Rømmerud.

– Hva gjør dere dersom dialogen med tilsynet ikke fører fram?

– Neste klageinstans er Konkurranseklagenemnda, men vi vil først gå i dialog med tilsynet og deretter vurdere videre tiltak.

– Dette er fullstendig absurd

Coop mener Konkurransetilsynet har gjort en tabbe når de nå varsler milliardgebyr til dagligvareaktørene i forbindelse med bruken av prisjegere.

– Jeg er helt sjokkert og mener det er fullstendig absurd. Det er rett og slett en grov tabbe fra Konkurransetilsynet, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til NTB.

Han avviser at de har brutt konkurranseloven og viser til at det har vært åpenhet om bruken av prisjegere siden aktørene inngikk avtalen som ga tilgang til hverandres butikker i 2010.

– Vi mener bruken av prisjegere har styrket konkurransen og at det har bidratt til priskriger som har kommet forbrukerne til gode. Vi hadde for eksempel aldri fått de ekstreme rundene med priskriger, som nå i julen, om det ikke var for at vi kunne se på prisene til hverandre, sier han.

Gebyrvarselet kommer etter at Konkurransetilsynet i 2018 gjennomførte en razzia hos dagligvarekjedene.

– Vi har hatt dialog med Konkurransetilsynet underveis etter dette, og de har også en veiledningsplikt. Hvis de mener at prisjegerne har svekket konkurransen, har Konkurransetilsynet ført forbrukerne bak lyset i ti år. Da må konkurransedirektøren og hans medarbeidere vurdere om de er skikket til å gjøre jobben de er satt til, sier Takle Friis.

Kommunikasjonsdirektøren sier at de nå vil gå igjennom varselet.

– Vi vil skrive et tilsvar som skal bidra til at de tar til fornuften. Ellers blir det å ta det videre i rettsapparatet.

Begynte i 2016

Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet sier at de avdekket forholdene som de etter en foreløpig vurdering mener bryter med konkurranseloven, gjennom informasjonen de sikret i razziaen i 2018.

– Vi valgte også å se nærmere på informasjonsflyten mellom kjedene i 2016 fordi den på det tidspunktet hadde blitt mye mer omfattende, uten at vi på det tidspunktet hadde noen konkret mistanke. Disse undersøkelsene førte til at vi tok beslagene i 2018, og dette ledet igjen til dette gebyrvarselet, sier han.

– Dette er noe som har foregått i ti år. Kunne dere ha reagert tidligere?

– Det var i 2016 vi vurderte at vi ville se nærmere på prisjegervirksomheten. Så kan man stille spørsmål om vi burde ha reagert før når vi nå sitter på den informasjonen vi har i dag etter å ha gjort en etterforskning, men det var altså etter en økning i kjedenes prisinnhenting vi valgte å undersøke dette nærmere.

Har hatt dialog

Gabrielsen sier at det er riktig at tilsynet har vært i dialog med dagligvareaktørene underveis i etterforskningen, og at de har ønsket veiledning om hva som skal til for at etterforskningen skal avsluttes med avhjelpende tiltak, altså uten gebyrer.

– Men vår vurdering er at denne saken ikke har egnet seg for avhjelpende tiltak, og derfor har vi ikke gått i dialog om dette. Vi har en generell plikt til å veilede om konkurranseloven, og vi hadde en sak i 2007 som dreide seg om informasjonsutveksling og hvor vi ga konkret veiledning til kjedene om konkurranseloven og bestemmelsene, sier han.

Virke er kritisk

Virke dagligvare reagerer på at Konkurransetilsynet varsler 21 milliarder i gebyrer til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 for en avtale de har blitt informert om fra starten og ikke har hatt dialog med dagligvarekjedene om, skriver organisasjonen i en pressemelding.

− Det er sjokkerende at Konkurransetilsynet kommer med en så alvorlig reaksjon på noe de har vært kjent med hele veien. Det er skuffende at Konkurransetilsynet har avvist bransjens ønske om dialog, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Hun sier flere av kjedene har prøvd å få til dialog med Konkurransetilsynet om prisjegerpraksisen etter tilsynets razzia i 2018, uten å få respons.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.