Innenriks

Stortingsvalget 2021: Slik kan korona påvirke hvordan vi stemmer

«Drive-in»-valg og stemming fra egen stue er noen av alternativene kommunene vurderer for å få til et smittefritt stortingsvalg neste år.

Lange køer og trengsel i stemmelokalene er et vanlig syn på valgdagen, men neste år kan bli det annerledes. I september 2021 er det stortingsvalg og hvis koronapandemien fortsetter som i dag, må det trolig gjennomføres på en helt ny måte.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har det øverste ansvaret for valg i Norge, mens kommunene står for den praktiske gjennomføringen.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har allerede bedt kommunene forberede et annerledes valgår neste år, i tillegg til å sette ned en arbeidsgruppe som skal komme med anbefalinger til smitteverntiltak.

– Det skal være trygt å stemme, også hvis vi fortsatt står i en pandemi. Derfor satte vi tidlig ned en arbeidsgruppe med fagfolk fra helsesektoren og valgmyndighetene for å se på ulike scenarier, hvordan kommunene best kan forberede seg og hvilke smitteverntiltak som må være på plass før valget, skriver Astrup i en e-post til Dagsavisen.

Arbeidsgruppen, som blant annet består av representanter fra Folkehelseinstituttet, Valgdirektoratet og kommuner og fylkeskommuner, skal levere en rapport i begynnelsen av desember.

Astrup røper ikke innholdet, men skriver at han mener Norge har et godt valgsystem i dag.

– I motsetning til mange andre land, har vi en lang stemmeperiode. Det vil være en fordel i en smittesituasjon, siden folk da kan stemme på ulike tidspunkt. Vi har også et godt apparat ute i kommunene, med erfarne valgmedarbeidere som får grundig opplæring, skriver han. 

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo 20201104. 
Kommunalminister Nikolai Astrup (H) møtte med munnbind i Stortingets muntlige spørretime onsdag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har bedt kommunene legge planer for hvordan de vil gjennomføre neste års stortignsvalg hvis koronapandemien vedvarer. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB 

Les også: Ville unngå kampvotering: AUF takket nei til stortingsplass til egen kandidat (+)

Ser på «drive in»-løsninger

Dagsavisen har spurt en rekke kommuner hvordan de ser for seg at stortingsvalget 2021 vil foregå. I Oslo, som for tiden har et skyhøyt smittetrykk, er planleggingen allerede i gang. Det forteller ordfører Marianne Borgen (SV), som også leder kommunens valgstyre.

Ett av tiltakene valgstyret vurderer, er en form for «drive in»-stemming, sier Borgen.

– Hvis man er engstelig for smitte, så kan man avgi stemme mens man sitter i sin egen bil, sier Borgen.

Saken fortsetter under bildet. 

SV-ordfører Marianne Borgen. Deichman Bjørvika.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) tenker kreativt før neste års valg. Foto: Mina B. Ræge 

Som vanlig legger også hovedstaden opp til å ha mange forhåndsstemmelokaler tilgjengelig og vil som tidligere år spre valgdagen over to dager i stedet for én. Det er noe kommunene selv kan bestemme. I selve valglokalene skal det være god plass, lover Borgen.

–  Vi planlegger ut fra at smittevernhensynet er veldig strengt, og så får vi håpe at vi er i en annen situasjon til høsten. Men det er viktig at valgstyret tenker på alle eventualiteter.

Borgen er ikke bekymret for at koronapandemien vil svekke valgdeltakelsen ved at flere kan komme til å holde seg hjemme.

–  Alle skal få muligheten til å stemme. Jeg tror interessen for valget kommer til å være like stor eller større enn før, fordi folk gjennom koronapandemien har sett betydningen av hvem det er som styrer landet.

Les også: Her er toppen i Bidens nye team: – En fundamental motsats til trumpisme 

Velgere kan stemme fra stua

Valgansvarlig Dick Ekeroth i Fredrikstad kommune er litt mer avventende.

–  Hvis vi er i samme situasjon i september neste år som vi er i nå, tror jeg folk vil være forsiktige med å møte opp på steder der faren for smitte er stor. Derfor må vi legge til rette for at flere kan stemme i forhåndsstemmeperioden og være flinke til å informere om når det er lite folk ute, sier Ekeroth.

Han trekker også fram stemming fra egen stue, såkalt hjemmestemming, som et alternativ for velgere som ikke ønsker å oppsøke valglokalene. Dette er et tilbud som allerede finnes i kommunene i dag.

–  Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan komme deg til valglokalet, kan du be om å få stemme hjemme, forklarer han.

Saken fortsetter under bildet. 

Dick Ekeroth, valgansvarlig Fredrikstad kommune.

Valgansvarlig Dick Ekeroth i Fredrikstad kommune. Foto: Hermund L. Kjernli 

En av utfordringene kommunen står overfor, er å finne lokaler som er store nok til at innbyggerne kan holde avstand til hverandre, forteller Ekeroth. På toppen kommer renhold av valgavlukker og organisering av køer inn til valglokalene.  

–  Det vil kreve større bemanning både under forhåndsstemmingen og på valgdagen.

I  Moss foreslår administrasjonen å beholde alle tidligere stemmelokaler fra de to sammenslåtte kommunene Moss og Rygge, forteller tidligere Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien, som i dag leder nye Moss kommunes innbyggertorg. Hun understreker at dette ikke har vært oppe til politisk behandling enda.

Saken fortsetter under bildet. 

Inger-Lise Skartlien, ordfører i Rygge.

Inger-Lise Skartlien i Moss kommune. Foto: Paul Norberg 

– Det er satt av et greit budsjett og vi mener lokalene rundt forbi vil fungere, uten at vi har gått i detalj på dette foreløpig, skriver Skartlien i en-epost.

Les også: Budsjettstrid kan føre til fjerde valg på to år i Israel: – Det finnes ikke ord for denne skandalen (+)

Avviser digital stemming

Ekeroth i Fredrikstad forteller at kommunen han jobber for har et ønske om å utvikle valgordningen for framtida slik at stemmegivningen blir mer elektronisk enn i dag.

Det er ikke aktuelt neste år, har Astrup tidligere fastslått overfor TV 2. Han viser til at det tidligere er blitt gjennomført en pilot, og at den tekniske løsningen som ble brukt den gang ikke tilfredsstiller dagens sikkerhetsfaglige krav, blant annet fordi det var en SMS-løsning.

– Vår vurdering nå er at det er tryggest og mest sikkert å ha en manuell valggjennomføring, skriver Astrup til Dagsavisen.

Les også: I fjor fikk Etiopias statsminister fredspris. Nå frykter eksperter langvarig krig i landet (+)

Kan måtte sette inn helsepersonell

Hva med velgere som sitter i karantene eller isolasjon under stortingsvalget? For sistnevnte er hjemmestemming et alternativ, påpeker Vegard Hetty Andersen, som er avdelingsleder for politisk sekretariat i Drammen kommune.

En slik type stemming kan føre med seg to problemer, spår han. For det første er det ikke sikkert at vanlige valgmedarbeidere kan eller vil gjøre denne typen oppdrag hjemme hos folk.

–  Vi må da tenke for eksempel rekruttering av helsepersonell, men ved lokalt utbrudd vil de allerede ha stor arbeidsbelastning, skriver han i en e-post.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Hjemmestemming for velgere i isolasjon kan føre med seg flere utfordringer, mener Vegard Hetty Andersen i Drammen kommune. Foto: Arkiv 

For det andre kan isolerte velgere være spredt over hele kommunen. Dermed vil innsamling av stemmene ta lenger tid enn ved vanlig hjemmestemming, som organiseres per bydel.

–  Antall valgfunksjonærer som utfører denne oppgaven må eventuelt økes, skriver han.

For velgere i karantene trengs det trolig egne valglokaler, tror Andersen. En «drive in»-modell slik Oslo vurderer er også mulig å se for seg, mener han.

Les også: Ap-politiker: –  Det hender at folk gjør narr av måten jeg snakker på

Vil spre velgerne

Også i de to vestlandsfylkene Bergen og Stavanger planlegges det for å spre velgerne i både tid og rom. Stavanger kommune har allerede vedtatt å gjennomføre todagersvalg, opplyser valgansvarlig Martha Rødde.

–  I tillegg vil vi legge opp til forhåndsstemming i «valgbrakker» i de ulike kommunedelene. Dette kan være til hjelp for å unngå at for store folkemengder samles på valgdagene, skriver hun i en e-post.

Utvidet forhåndsstemming og todagersvalg er også aktuelt i Bergen, ifølge ordfører Marte Mjøs Persen (Ap). Heller ikke hun er bekymret for valgoppslutningen ved neste års valg. 

Saken fortsetter under bildet. 
Oslo  20190407.
Marte Mjøs Persen, Hordaland, under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo
Foto: Terje Pedersen / NTB

Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Terje Pedersen/NTB 

–  Men vi vil bruke ekstra tid på opplæring i smittevern for valgmedarbeidere. Det vil selvsagt medføre større kostnader i en ellers trang kommuneøkonomi, skriver hun i en e-post.

Kommuner som har koronarelaterte utgifter, vil få disse kompensert, ifølge kommunalminister Astrup. 

– Det kan kommunene være trygge på, også i forbindelse med valget, skriver kommunalministeren. 

Nyeste fra Dagsavisen.no: