Innenriks

Frykter mer farlig fyll med Høyre

Legeforeningen er redd for at forslag fra Høyre om enklere tilgang til alkohol vil føre til mer vold og sykdom og flere selvmord.

Bilde 1 av 2

– Vi er bekymret for retningen, at Høyre beveger seg mot økende liberalisering av alkoholpolitikken, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen, til Dagsavisen.

Les også: Frykter Frp skal gjøre flere syke

– Undergraver planer

– Norge har forpliktet seg til å redusere alkoholforbruket i befolkningen med minst 10 prosent innen 2025 sammenlignet med 2010, fortsetter Hermansen.

– Dette målet er en del av Verdens helseorganisasjons globale handlingsplan for forebygging og begrensning av ikke-smittsomme sykdommer og inngår også i FNs bærekraftsmål, påpeker hun.

Hermansen viser til at regjeringen nylig har lagt fram en handlingsplan for forebygging av selvmord, og er i ferd med å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi som skal bidra til å nå målet om redusert skadelig alkoholkonsum.

– Med dette programforslaget går Høyres alkoholpolitikk i motsatt retning og undergraver dette viktige arbeidet, sier hun. 

NAMNÅ, NORGE 20200401. 
Leder i legeforeningen, Marit Hermansen under en liten pause fra videomøtene på hjemmekontoret på gården i Namnå, noen mil fra Kongsvinger, Hedmark
Foto: Berit Roald / NTB

Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Foto: Berit Roald/NTB

«Frislipp» av alkohol

Det som opprører Hermansen er førsteutkastet til nytt partiprogram for Høyre, som ble lagt fram av Høyres programkomité i begynnelsen av september.

I dette utkastet foreslås det blant annet å:

* Tillate salg av alkohol opp til 8 prosent i dagligvarebutikker.

* Tillate salg av alkohol i butikk fram til klokken 23.00 på hverdager og lørdager.

* Tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20.00 på hverdager og lørdager.

* Redusere særavgiftene på alkohol.

* Utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine.

* Oppheve statlige begrensninger på skjenketid.

* Fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted.

* Tillate skjenking på toppseriekamper og i forbindelse med internasjonale mesterskap.

Les også: – Vi må ta sykling på mye større alvor enn før

Vil redde arbeidsplasser

Allerede i juni varslet Høyre-politikere til Dagsavisen at de ville bruke reduserte særavgifter på blant annet alkohol som et virkemiddel for «å ta tilbake de 6.000 arbeidsplassene og de milliardene i skatteinntekter vi mister på grensen hvert eneste år.»

Handelslekkasjen til Sverige var også begrunnelsen da programkomiteens leder, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, i august argumenterte for billigere alkohol.

– Vi har vært veldig restriktive på dette i Høyre, men jeg mener situasjonen nå er så annerledes, og veier man arbeidsplasser opp mot andre spørsmål, så veier jobber tyngst, uttalte Helleland til E24 da.

Hun viste til tall fra Virke som tilsier at grensehandelen kan koste Norge så mye som 8.200 arbeidsplasser.

Hensynet til arbeidsplasser stanser likevel verken Legeforeningen eller en rekke andre organisasjoner fra å være svært kritiske til en mulig liberalisering av alkoholpolitikken.

– Forslagene gir ikke samfunnsøkonomisk mening. Så sent som 11. november la Finansdepartementet fram tall som viser at god folkehelse har spart staten for 7 milliarder på ti år, påpeker generalsekretær Pernille Huseby i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

Les også: Anbefaler natur mot korona-depping

– Behov for bremseklosser

I et brev stilet til både helseminister Bent Høie, programkomiteen i Høyre og Høyres helse- og næringsfraksjon, ber nå både Legeforeningen, Actis og NCD-alliansen om at programforslagene om alkohol skrotes.

NCD-alliansen, som samarbeider i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer, omfatter Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelse og Rådet for psykisk helse.

«Verdens helseorganisasjon peker på tre sentrale virkemidler for å begrense alkoholskader: Begrenset tilgjengelighet, prisregulering og alkoholreklameforbud. Høyres programforslag rokker ved alle disse tre grunnpilarene ved at de vil føre til billigere og mer tilgjengelig alkohol», står det å lese i dette brevet.

Avsenderne frykter nå at både Vinmonopolet og forbudet mot alkoholreklame i Norge kan stå for fall, hvis det ender med at Høyre vedtar de nevnte forslagene under partiets landsmøte i mars neste år.

«Norge har vinmonopolordningen og alkoholreklameforbudet som unntak fra EØS-prinsippet om fri flyt av varer og tjenester, av hensyn til folks helse og trygghet. Men unntaket avhenger av at vi fører en helhetlig og konsistent alkoholpolitikk, som har som mål å begrense alkoholbruken», skriver de nevnte organisasjonene om dette.

– Mange mennesker har behov for bremseklosser, som priser og begrenset tilgjengelighet, for å regulere forbruket av helseskadelige varer. Derfor er det viktig at vi som samfunn gjør det lett å ta gode helsevalg, sier Pernille Huseby i Actis.

– Mer sårbar befolkning

Marit Hermansen i Legeforeningen, mener at også den ekstraordinære situasjonen som Norge befinner seg i, tilsier at alkoholpolitikken ikke må endres.

– Koronapandemien har for mange ført til økt ensomhet, angst og depresjon, dårligere økonomi og risiko for langvarig ledighet. Dette gjør befolkningen mer sårbar for økt alkoholkonsum.

– Derfor er det viktigere enn noen gang å slå ring om alkoholpolitikken, sier hun.

– Hva innebærer egentlig begrepet «alkoholskader», som både Verdens helseorganisasjon og dere er opptatt av å begrense?

– Alkoholforbruk er en påvist risikofaktor for avhengighet, kreft, diabetes, hjerte- og karhelse, psykisk uhelse og selvmord, svarer Hermansen.

– Langvarig og høyt forbruk øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, leversvikt, betennelse i bukspyttkjertelen og lungesykdommer. Moderat forbruk øker risikoen for flere typer kreft, fortsetter hun.

– Overforbruk eller misbruk av alkohol er et omfattende samfunnsproblem som ikke bare rammer den enkelte, men også personer i nære relasjoner til dem som drikker for mye. På befolkningsnivå er det også en klar sammenheng mellom alkoholbruk og vold. Omfanget av voldshandlinger øker når alkoholkonsumet i et samfunn går opp, og minker når alkoholbruken går ned.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Gjøre hverdagen enklere

Dagsavisen har bedt Høyre om kommentarer på kritikken fra Legeforeningen, og fått svar fra Vetle Wang Soleim, stortingsrepresentant og medlem av programkomiteen.

– Høyres programkomité har foreslått dette fordi vi vil gjøre hverdagen enklere for folk, og fordi vi har tillit til at folk flest er i stand til å ta kloke valg basert på sin egen valgfrihet, sier Soleim.

– Folkehelse er helt klart et perspektiv, men det er også folks valgfrihet og mulighet til å gjøre noe så enkelt som å kjøpe seg øl så lenge butikken er åpen. Det er veldig merkelig å skulle henge over et plastforheng bare fordi klokka slår 18.00 på en lørdag, fortsetter han.

– Vi ser frem til en god debatt om dette på Høyres landsmøte, og er glad for at våre forslag vekker engasjement. Jeg håper jo at vi får gjennomslag for disse punktene, og selv med dette programforslaget går vi ikke lenger enn andre europeiske lands regelverk for salg av alkohol.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Følg Dagsavisen på Facebook!

Nyeste fra Dagsavisen.no: