Innenriks

Miljødirektoratet med sterk kritikk av Equinor

Etter flere ulovlige oljeutslipp på Mongstad kommer Miljødirektoratet med sterk kritikk mot Equinor. De mener Equinor-ledelsen ikke tar miljøet på alvor.

Lindås 20191021. 
Anlegget der oljen fra Johan Sverdrup-feltet  ankommer i rør til Mongstad.
Foto: Marit Hommedal / NTB

Saken er oppdatert

Mellom 2015 og 2019 rapporterte Equinor inn utslipp av over 40.000 liter mer olje enn de hadde tillatelse for.

Equinor mente i 2018 at utslippene ikke utgjorde en stor risiko for miljøet ettersom oljen ikke spredte seg til sjøen. Direktoratet nøyde seg derfor med å be Equinor gå gjennom rutinene for å unngå flere uhell.

Også i 2019 og 2020 har det oppstått flere utslipp, og utslippene i år har også spredt seg til sjøen.

Equinors vurdering i 2018 er derfor ikke riktig, ifølge direktoratet, som bruker uvanlig krasse formuleringer i et ferskt brev til Equinor som Aftenposten/E24 har fått innsyn i.

«Vi ser svært alvorlig på situasjonen», heter det blant annet i brevet.

– Spesielt

Direktoratet har hatt en rekke møter med Equinor-ledelsen tidligere i år. Bakgrunnen er en frykt for at jobben med å ivareta miljøet mangler forankring på toppnivå i selskapet.

– Det er spesielt at vi må påpeke at dette er viktig. Utfordringen er langt større enn det vi har antatt tidligere. Situasjonen på Mongstad er overhodet ikke tilfredsstillende. Vi håper Equinor tar dette alvorlig og følger opp, sier seksjonssjef Harald Sørby i Miljødirektoratet til avisen.

Konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor opplyser i en pressemelding at Equinor har satt i verk tiltak for å begrense konsekvensene av oljetilsiget og at de ser på forholdene som er avdekket på Mongstad som uakseptable.

– Denne rapporten gjelder en konkret hendelse på Mongstad-anlegget, som vi har gransket internt og hvor resultatene er oversendt til Miljødirektoratet. Da vi ble oppmerksom på tilsig av oljeholdig vann i grunnen på Mongstad satte vi straks i verk tiltak for å begrense konsekvensene av oljetilsiget. Vi har også samlet opp den aktuelle oljen i sikringsbassenget, utdyper pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor overfor NTB fredag kveld.

Anmeldes av Bellona

SVs Lars Haltbrekken reagerer sterkt på opplysningene og varsler at SV vil ta opp saken i Stortinget og be både klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og olje og energiminister Tina Bru (H) om å redegjøre for hvordan regjeringen har tenkt å følge opp det statlige oljeselskapet.

– I tillegg vil vi ta initiativ til at Equinor kommer til energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å fortelle hva de har tenkt å gjøre, sier Haltbrekken i en kommentar til NTB.

Miljøorganisasjonen Bellona varsler at de kommer til å anmelde saken.

– Vi kommer til å anmelde dette. Det er grov miljøkriminalitet vi står overfor. Og igjen ser vi hvordan vedlikeholdsprogrammene blir kuttet, akkurat som på Melkøya, sier faglig leder Frederic Hauge.

Disse påstandene reagerer Equinor sterkt på.

– Granskingsrapporten på Mongstad-hendelsen slår ikke fast at det var kutt i vedlikeholdsprogram som var årsaken til hendelsen. Hendelsen på Melkøya er fortsatt under gransking og Bellona har ikke grunnlag for å trekke konklusjoner på årsakene til hendelsen, understreker Eskil Eriksen. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.