Innenriks

Smitten øker blant tenåringer – ekspertutvalg skeptisk til å stenge skolene

Koronasmitten øker nå mest hos 13-19-åringene. Men i en ny rapport advarer regjeringens ekspertutvalg om konsekvensene ved strengere tiltak på skolene.

Av Marius Helge Larsen og Oda Ertesvåg

«For at tilbudene til barn og unge skal kunne opprettholdes på et så normalt nivå som mulig, må resten av samfunnet tåle strengere smitteverntiltak. Målet er å holde smitten så mye nede i samfunnet generelt at vi kan skjerme barn og unge», skriver utvalget i rapporten, som legges fram torsdag.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er fornøyd med rådet hun får.

– Terskelen for å stenge ned eller stramme inn på tiltaksnivåene i norske barnehager og skoler skal være høy. Jeg er glad for at ekspertgruppen er så tydelig på dette, sier hun.

Gruppen advarer om konsekvensene ved å stenge skolene, men også ved å heve beredskapsnivået til rødt, noe som innebærer strenge begrensninger i skole- og barnehagehverdagen.

Les også: Koronavaksine klar til jul? Slik står racet nå, og dette må til for å lykkes (+)

Øker mest

Utvalget, som ledes av direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet, har fått med seg utviklingen som FHI onsdag varslet om i sin siste ukesrapport. Tallene viser at koronasmitten går opp i alle aldersgrupper, men at økningen er størst blant tenåringene.

Gruppen 13–19 år har nå det høysete antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet.

– Økende smittetall i aldersgruppen 13–19 år utfordrer ambisjonen om lav tiltaksbyrde for barn og unge. I situasjoner med økende smitte er det avgjørende viktig med gode vurderinger som avveier hensynet til det beste for barn og unge og hensynet til smittevern, heter det i rapporten.

Ekspertgruppen påpeker at det er mange eksempler på at sosiale arrangementer i privat regi utenfor skolen fører til smitte hos barn og unge – noe som igjen fører til at skolene og barnehagene strammer inn.

– De negative konsekvensene av reduserte tilbud rettet mot barn og unge er alvorlige og godt dokumentert. Derfor er det viktig at barn og unge skånes for de strengeste tiltakene og kan være mest mulig i barnehage og skole, sier Nilssen.

Les også: 195 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

Inngripende

Ekspertene kommer med en rekke råd til regjeringen og lokale myndigheter i rapporten.

Blant annet anbefaler de at rødt nivå i skoler og barnehager ikke innføres før man har prøvd med tiltak andre steder i samfunnet for å redusere smitten. For øvrig ber de om at de strengeste tiltakene ikke varer i mer enn 14 dager om gangen, og at man bare stenger ned noen få dager i tilfeller hvor man trenger å få oversikt over et utbrudd.

– Det er viktig å erkjenne at rødt tiltaksnivå i seg selv er så inngripende at det ikke er mulig for skolene å gi et likeverdig tilbud som ivaretar alle barn og unge i henhold til rammene i regelverket, heter det i rapporten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ny runde

Ekspertgruppen ble opprinnelig satt ned da regjeringen stengte ned skolene og barnehagene i vår, for å vurdere konsekvensene av dette. De anbefalte å åpne opp igjen, noe regjeringen også gjorde.

I takt med at smittetallene begynte å øke i høst, «gjenopplivet» regjeringen dette utvalget og ba medlemmene om å vurdere hvordan smitteverntiltakene har påvirket skoler og barnehager og komme med eventuelle forslag til nye tiltak.

Foruten Nilssen i Utdanningsdirektoratet består gruppen av direktør Mari Trommald i Bufdir, overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet og avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

I den siste rapporten viser de til at barn ikke ser ut til å være sentrale smittedrivere for covid-19, men at risikoen for å bli smittet eller smitte andre øker med alderen.

– Dataene tilsier at de fleste barn og unge smittes innen familien, og at flest tilfeller meldes fra områder med mer utbredt smitte, slår utvalget fast.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.