Innenriks

Regjeringsadvokaten tror det kan komme flere klimasøksmål

Klimasøksmålet har gått gjennom hele det norske rettsvesenet, og nå skal Høyesterett komme med den endelige dommen. Men det kan komme flere lignende saker.

Av NTB-Marius Helge Larsen

– Dette er den første såkalte klimasaken i norsk rett. Det kan nok tenkes å bli flere saker i årene som kommer. Det vil i stor grad avhenge av hvilken tolkning av Grunnloven Høyesterett legger til grunn, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til NTB.

Torsdag holdt han sitt avsluttende innlegg i Høyesterett i rettssaken hvor to miljøorganisasjoner har saksøkt staten for å åpne for leting etter olje i deler av Barentshavet.

Et sentralt spørsmål i saken er om den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven (paragraf 112) er en rettighet folk har.

– Hvis Høyesterett tolker paragrafen på en sånn måte at man lager en materiell rettighet, kan det tenkes at dette blir påberopt også på andre samfunnsområder. Da kan man få flere saker i rettssystemet, sier regjeringsadvokaten.

Les også: Skjønner ikke hvorfor granskingen av trygdeskandalen ikke ga klarere svar (+)

Natur og Ungdom: – Enorm forskjell

Det er Natur og Ungdom og Greenpeace som har saksøkt staten. De mener at tildelinger av letelisenser i Barentshavet er ugyldige.

– Formålet med Grunnlovens paragraf 112 er å beskytte folks rettigheter til et sunt miljø, nå og i fremtiden. Da må vi unngå at utslipp skjer uten at vi har en troverdig plan som viser at atmosfæren har plass til utslippene. Etter at de har skjedd, er det for sent, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.

Saken er blitt behandlet i plenum i Høyesterett, noe som betyr at alle dommerne er med på behandlingen – riktignok utenom tre som ble kjent inhabile. Nå skal dommerne trekke seg tilbake og komme med sin avgjørelse. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta, men dommen kan komme før jul.

– Høyesterettsdommen kan utgjøre en enorm forskjell for fremtiden for de yngste av oss, sier Woie.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Stor rettssak

Regjeringsadvokaten mener de har fått belyst saken godt. På vegne av staten mener han at åpningen av Barentshavet verken er i strid med Grunnloven eller menneskerettighetene.

– Jeg føler at begge parter har fått belyst saken godt gjennom en stor rettssak, med sju dager i plenum i Høyesterett. Det har vært en grundig og omfattende rettssak, sier Sejersted.

Han vil ikke spekulere på hva som blir konsekvensene dersom staten taper saken. Han vil heller ikke ta noen seier på forskudd.

– Nei, man kan aldri være trygg på utfallet av en stor og vanskelig sak med mange anførsler. men vi er trygge på at saken er blitt belyst godt. Det blir interessant å se hva Høyesterett kommer fram til, sier Sejersted. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen