Innenriks

DNT skrinlegger Dronningsetra

Etter mange protester har DNT Gudbrandsdalen bestemt seg for å ikke bygge turisthytta Dronningsetra, som var oppkalt etter dronning Sonja.

Bilde 1 av 2

– Vi er overlykkelige. For ett år siden så det håpløst ut. Da sto gravemaskinen klar til å begynne.

Slik responderer Nelly Karidatter Einstulen på denne nyheten. Hun er leder av Naturvernforbundet i Nord-Gudbrandsdalen, som sammen med Norsk Ornitologisk Forening Oppland, har ledet an i protestene mot Dronningsetra. Bakgrunnen for motstanden har vært at DNT-hytta skulle bygges på Strålmyra ved Strålvatnet i Nord-Fron kommune, som huser en rekke rødlistede fuglearter. Dette har Dagsavisen omtalt i flere artikler nylig.

Les også: Miljøorganisasjoner hyller kongen (+)

Inhabil fylkesmann

Da Dagsavisen i slutten av oktober snakket med Magnar Bratlien, styreleder i DNT Gudbrandsdalen, la han vekt på at de hadde forsøkt å komme motstanderne av hytteplanene i møte.

– Etter flere runder med klager valgte vi å flytte hytta fra den godkjente tomta ved Strålvatnet inn til veien ved Flekkmoen. Vi trodde vi hadde kommet dem i møte med det, uttalte Bratlien.

På det tidspunktet var en skrinlegging av byggeplanene likevel ikke noe utalt alternativ, fordi DNT Gudbrandsdalen avventet en klagebehandling hos Fylkesmannen i Innlandet. Men så meldte Fylkesmannen seg inhabil og ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det ble oppnevnt en settefylkesmann til denne klagebehandlingen.

I stedet for å se hva dette fører til, trekker nå DNT Gudbrandsdalen byggesøknaden.

– Når protestene igjen dukker opp, selv etter at vi har flyttet tomta, nedskalert hytta og lagt om stinettet, har vi bestemt oss for å ikke gå videre, uttaler Bratlien i en pressemelding. 

Les også: Sulter seg i protest mot oljeboring

Påbegynt i 2014

– Det er trist. Vi har hatt fryktelig lyst til å skape en åpen, tilgjengelig friluftsarena på vestsiden av Gudbrandsdalen for lokalsamfunnet, påpeker Bratlien.

– Men jeg er nok mest lei meg på vegne av alle støttespillerne våre i lokalmiljøet og frivillige og tillitsvalgte i organisasjonen vår som har stått på for dette prosjektet, fortsetter han.

DNT Gudbrandsdalen har siden 2014 jobbet utallige dugnadstimer for å realisere foreningens første hytte. Formålet har hele tiden vært å knytte to viktige fjellområder sammen, skape et sammenhengende hytte- og stinett og et friluftstilbud for alle, går det også fram av pressemeldingen.

– Å legge til rette for friluftsopplevelser på en mest mulig skånsom måte for naturen, er kjernen i det DNT driver med, understreker Bratlien.

Nelly Karidatter Einstulen synes det er påfallende at naturverdiene til Stålmyra ikke omtales i pressemeldingen.

– Årsaken til at vi er overlykkelige over utfallet av denne saken, er at området fortsatt får være i fred. Det er ikke mange slike uberørte områder igjen, i hvert fall ikke i Oppland.

– At DNT Gudbrandsdalen ikke nevner det, er jeg nesten litt sjokkert over. Har de ikke skjønt hva konflikten har dreid seg om?

Dobbeltbekkasinen er en annen rødlisteart som trives på Strålmyra.

Dobbeltbekkasinen er en annen rødlisteart som trives på Strålmyra. Foto: Martin Eggen

Strålmyras venner

Selv om det ikke blir noe av Dronningsetra, som for øvrig har fått navn etter dronning Sonja, vil ikke Einstulen og hennes meningsfeller hvile på laurbærene.

– Vi kommer sannsynligvis til å ta et initiativ til å stifte Strålmyras venner, både for å markere hvor viktig området er og for å få et forum som kan følge med på hva som skjer på Strålmyra, forteller Einstulen.

Hun varsler også en mulig klage til Fylkesmannen i Innlandet på vedtaket som Nord-Fron kommune fattet i favør av DNT Gudbrandsdalen, og som innebar et klarsignal for byggingen av Dronningsetra. Hun mener kommunen i for stor grad støttet seg til Fylkesmannen i Innlandets konklusjoner, og den samme Fylkesmannen har jo nå sagt seg selv inhabil.

– Hele vedtaket til Nord Fron kommune kan dermed være ugyldig, mener Einstulen.

En aksjon på Facebook mot planene om Dronningsetra, klarte å samle nær 3.000 underskrifter før DNT Gudbrandsdalen ga etter for presset. Blant dem som underskrev var biologiprofessor og suksessforfatter Dag O. Hessen. En annen som har engasjert seg mot byggeplanene er naturvernveteranen Bredo Berntsen.

Les intervjuet med Dag O. Hessen her

Les også: Håper arealregnskap skal redde restene av naturen

Naturvernpionerer

Sistnevnte påpeker overfor Dagsavisen at byggingen av Dronningsetra ville vært et brudd med DNTs langvarige innsats for naturen.

– Turistforeningen var pionerer. DNT var blant de første som ville verne natur og opprette nasjonalparker, forteller 83-åringen, som har skrevet om natur- og miljøvernets historie i Norge i boken «Grønne linjer».

Berntsen mener det er viktig å trekke de lange linjene tilbake i tid i denne saken.

– I 1962 var Turistforeningen blant initiativtakerne til aksjonen «Bruk naturvett!», som både regjeringen og Stortinget støttet, minner han om.

Aksjonen fikk stor betydning for synet på naturvern i Norge, går det fram av Berntsens bok. «Den fikk bred omtale og oppslutning, og 1962 ble på mange måter et merkeår for naturvernet i Norge», skriver han.

Også det at Stortinget samme år vedtok å opprette Norges første nasjonalpark, i Rondane, underbygger dette. DNT har senere ivret for flere nasjonalparker.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.