Innenriks

Elden etter Høyesteretts Jensen-avvisning: – Tviler på at siste ord er sagt

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken til Eirik Jensen ikke skal behandles på nytt. – Det er skuffende, sier advokat John Christian Elden.

Oslo 20200716. 
Eirik Jensen intervjues av media i Oslo Tinghus i forbindelse med fornyet  fengslingsmøte etter at han i juni ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av hasj.  Påtalemakten krevde nye åtte uker da varetektsfengslingen ble behandlet  i rettssal 250 i Oslo Tinghus torsdag. 
Foto: Geir Olsen / NTB

Av Anders R. Christensen

– Dommen er velstrukturert og svært grundig, skriver Høyesteretts ankeutvalg om lagmannsrettens dom mot den tidligere politimannen Eirik Jensen.

19. juni i år ble Jensen dømt i Borgarting lagmannsrett til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Lagmannsretten fant det bevist at Jensen hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Norge.

Jensen ble pågrepet av Spesialenheten for politisaker i første pause under domsavsigelsen, og har sittet i varetekt siden. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, og anket dommen.

Nå er altså saken endelig avgjort.

– Tviler på at siste ord er sagt

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, skriver i en sms til NTB at han er på vei for å fortelle Jensen om avgjørelsen fra ankeutvalget.

– Det er skuffende at de ikke ville åpne for behandling av saken i Høyesterett, men jeg tviler på at siste ord i saken er sagt ennå, skriver Elden.

– Jensen vet ennå ikke ved å lese dommen hvordan han skal ha medvirket til innførsel av hasj, skriver advokaten.

Berømmer lagmannsretten

Elden skrev i sin anke til Høyesterett at lagmannsretten har anvendt et uriktig beviskrav. Dette er ikke ankeutvalget enige i.

– Ankeutvalget bemerker at lagmannsrettens domsgrunner tvert om etterlater inntrykk av at lagmannsretten har utvist stor forsiktighet ved bevisbedømmelsen, og at domsgrunnene ikke gir noe holdepunkt for at lagmannsretten ikke har latt rimelig tvil komme Jensen til gode, skriver de i avgjørelsen.

De kritiserer også støtteskrivene til anken – særlig de som er skrevet av Jensen og hans forsvarere.

– Det er anført mye som i realiteten gjelder lagmannsrettens konkrete bevisbedømmelse, som Høyesterett ikke kan prøve, skriver ankeutvalget.

John Christian Elden påberopte også en rekke saksbehandlingsfeil i sin anke til Høyesterett.

– Ankeutvalget har kommet til at det ikke er begått saksbehandlingsfeil som tilsier at Høyesterett bør behandle anken, heter det i avgjørelsen.

– Tilsier en lang fengselsstraff

Eirik Jensens forsvarere anket også straffutmålingen på 21 års fengsel.

Lagmannsretten sa i sin dom at narkotikalovbruddet alene tilsa en straff «opp mot» øvre strafferamme på fengsel i 21 år.

– Hensett til det betydelige volumet – cirka 13,8 tonn hasj – og at bistanden er ytt til Cappelen som importør av stoffet, har ankeutvalget ikke noe å bemerke til dette anslaget, bortsett fra at det ikke er gitt at det er grunnlag for reservasjonen «opp mot», skriver ankeutvalget.

– Videre tilsier den grove korrupsjonen alene en lang fengselsstraff, heter det.