Innenriks

Frp nekter å forhandle budsjett og krisehjelp samlet

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen mener det er helt unaturlig å koble ny krisehjelp fra regjeringen tirsdag sammen med budsjettforhandlingene.

– Vi må separere dette og kjøre tiltakspakkene i ett spor, er partilederens klare beskjed.

– Hovedgrunnen vår for å mene det er at det haster for næringslivet å få klarhet i hvordan disse tiltakspakkene blir, sier Jensen til NTB.

Reiseliv og kommuner

Regjeringen legger tirsdag fram et såkalt tilleggsnummer med mer krisehjelp til norske kommuner og reiseliv, etter det NTB forstår. Dagen før innleder regjeringspartiene forhandlinger om neste års statsbudsjett med Frp.

De to prosessene kan kjøres parallelt, men må holdes atskilt, mener Jensen, som mener tiden er knapp for å få på plass mer krisehjelp.

– Vi skylder innbyggerne våre og arbeidsfolkene å avklare dette hurtig. Da kan ikke vi sitte og vente på en lang tautrekking om alt mellom himmel og jord i et statsbudsjett.

Les også: LO-topp: – Dette er virkelig en stor krise

– Dårlig tid

Det er varslet 7,3 milliarder kroner til kommunene for å demme opp for inntektstap og utgiftsvekst som følge av koronapandemien i første halvår av 2021.

Pakken med tiltak for reiselivsnæringen kommer i det samme tilleggsnummeret. Trolig blir det også en omtale av grep med å forlenge regelendringer for omsorgspenger, sykepenger og forhøyet dagpengesats.

Formelt sett er dette dokumentet en del av neste års statsbudsjett, selv om det har form av å være en krisepakke.

– Vi har en viss erfaring med at regjeringen ikke treffer helt med sine pakker. De vil helt sikkert måtte forbedres en del før vi er i mål, sier Siv Jensen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Del av budsjettet

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur sier han ser fram til å starte budsjettforhandlinger med Frp på mandag.

– Tilleggsnummer henger sammen med og er en del av statsbudsjettet for 2021. Fra vår side er vi selvsagt innstilt på konstruktive samtaler og like god progresjon på alt, sier han til NTB.

– Helt siden mars har vi vært tydelig på at vi skal gjøre det som trengs for at Norge kommer gjennom denne krisen på best mulig måte. Det gjelder fortsatt.

Krav om nye tiltak

Samtidig kan det komme helt nye økonomiske tiltak etter at det torsdag og fredag ble innført dramatiske nedstengningstiltak både nasjonalt og i Oslo og Bergen.

Arbeiderpartiet var allerede fredag ute med krav om at flere bedrifter må få kompensasjon for sviktende omsetning, høyere kompensasjonsgrad på grunn av strenge smitteverntiltak og gjeninnføring av ordninger som sikrer lavtlønte og arbeidsledige.

Også Siv Jensen mener nye grep må komme:

– Det må være kompensasjonsordninger som gjør at levedyktige bedrifter ikke går over ende som følge av regjeringens nedstengningstiltak.

Frp-lederen viser til tett dialog med maritim næring, reiseliv, luftfart og transportbedrifter – alle bransjer som nå opplever krise på krise. (NTB)

Tips: Du har 100.000 kroner og vil ha langsiktig avkastning. Hva gjør du med pengene? (+)