Innenriks

Bistandsadvokat kritiserer dom etter dødsulykken på Filipstad

Bistandsadvokaten til de pårørende etter dødsulykken på Filipstad i fjor, kritiserer dommen der Bane Nor ble frifunnet i Oslo tingrett

Oslo  20190225.
En person er omkommet, mens to andre er kritisk skadde etter at de tok seg inn i en togtunnel ved Filipstad i Oslo og kom i kontakt med en strømførende kilde.
Foto: Heiko Junge / NTB

Bistandsadvokat Sven Knagenhjelm til de pårørende etter ulykken 24. februar i fjor gikk torsdag ut med en reaksjon på vegne av familien til dødsofferet og til hans jevnaldrende kamerat som overlevde ulykken.

Bane Nor ble onsdag frifunnet for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken. Retten mener ulykken kunne ha skjedd selv om tunnelen var riktig sikret og legger ansvaret på ungdommene selv. Retten opprettholdt boten på 10 millioner kroner for den manglende områdesikringen.

Advokaten skriver i en pressemelding at tingretten er tydelig i sin konklusjon når det gjelder den manglende sikkerheten Bane Nor har gjort seg skyldig i, men at han tar sterkt avstand fra beskrivelsen i dommen om at det ikke er usannsynlig at ungdommenes utforskertrang og risikovillighet uansett ville tatt overhånd.

Han nevner en rekke omstendigheter som førte til at ungdommene ikke trodde det var strøm i kjøreledningen over toget eller at det var spesielt farlig å gå inn på området.

– I motsetning til det tingretten har lagt til grunn, har ungdommene altså ikke vært klar over at de utsatte seg for risiko for høyspentstrøm. Hadde Bane Nor oppfylt de kravene til sikkerhet som tingretten har konkludert med at de ikke hadde oppfylt, så ville ulykken ikke skjedd, skriver bistandsadvokaten.

Ungdommene på 15 og 16 år gikk gjennom et hull i et gjerde og inn i den mørklagte togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo. Inne i tunnelen klatret de tre ungdommene opp på det parkerte toget og kom da borti en kjøreledning som førte en spenning på 15.000 volt.

Even Warsla Meen døde. De to andre ungdommene ble kritisk skadd, men overlevde.

(©NTB)