Innenriks

DNT-alliert står opp mot DNT i hyttestrid

Suksessforfatter og DNT-medlem Dag O. Hessen er blant de over 2.000 som så langt protesterer mot byggingen av DNT-hytta Dronningsetra, oppkalt etter dronning Sonja.

26. november blir det klart om Dag O. Hessen får Brageprisen for sin bok som blant annet handler om ødeleggelser av naturen vår.

Biologen og professorens bestselgende bok om natur- og klimakrisen, «Verden på vippepunktet», kom nylig i sitt fjerde opplag. 12.000 eksemplarer er så langt trykket, og boka er også nominert til Brageprisen 2020 i klassen for sakprosa.

– Hvorfor sier du nei til Dronningsetra?

– Det er fordi den vil føre til økt ferdsel i et meget verdifullt område med mange sjeldne arter som kan reagere negativt på ferdsel, svarer Dag O. Hessen.

– Jeg er jo en venn av DNT, og har sittet i styrer og råd for DNT, og derfor mener jeg at DNT må tenke seriøst på sin grønne profil og også spørre seg om alle områder virkelig behøver å gjøres tilgjengelige.

Les også: Nasjonalpark kan bli turistmagnet (+)

Tillatelse fra Slottet

Dagsavisen omtalte nylig konflikten som har oppstått mellom verneinteresser og Den Norske Turistforening, på grunn av stedet DNT Gudbrandsdalen ønsker å plassere den planlagte Dronningsetra, på en tomt ved Strålvatnet på Strålmyra i Nord-Fron kommune.

«I området rundt Strålvatnet møtes fuglearter som er knyttet til både skog, vann, myrer og fjell. (…) Rødlistede fuglearter som myrhauk, dobbeltbekkasin og lappspurv, er blant dem som trues av prosjektet».

Det står å lese i det ene av to brev som Arbeidsgruppa for vern om Strålvatnet har sendt dronning Sonja, en annen DNT-venn med både livslangt medlemskap og æresmedlemskap i friluftslivsorganisasjonen.

I 2017 svarte dronningen ja på DNT Gudbrandsdalens anmodning om å få kalle den nye hytta Dronningsetra. Det var bakgrunnen for at Arbeidsgruppa for vern om strålvatnet tok kontakt med Slottet tidligere i år.

«Siden Dronningen har lånt sitt navn til dette konkrete DNT-prosjektet, appellerer vi til Hennes Majestet (…) om at hun kan ta initiativ overfor DNT om at de må velge en mulig god løsning på en konfliktfylt naturvernsak som indirekte angår også Slottet og Dronningen», heter det i brevet.

Les mer: Ber dronning Sonje om hjelp i hyttestrid (+)

Siv Jensens mor

Nå håper verneinteressene, som omfatter Naturvernforbundet i Nord-Gudbrandsdalen og Norsk Ornitologisk Forening Oppland, at også en nylig igangsatt underskriftsaksjon på Facebook skal få DNT Gudbrandsdalen til å endre sine planer. I løpet av den første uka av aksjonen har mer enn 2.000 skrevet under på «Flytt Dronningsetra bort fra Strålmyra».

«DNT har fått tillatelse til å anlegge ei stor selvbetjeningshytte med 30 sengeplasser og tilhørende merka stinett midt i myrhaukens rike», heter det i det tilhørende oppropet.

«Myrhauken er ikke alene om å ha sitt fristed i Strålmyra. I dette området hekker minst ti andre rødlista fuglearter, herunder dobbeltbekkasinen som er en norsk ansvarsart, da den er utradert i mange land. (…) Inngrep og trafikk i Strålmyra slik DNT nå legger opp til, er derfor ensbetydende med at sårbare fuglearter blir enda mer presset og truet», står det også å lese.

Les også: – Naturen har en for svak stemme

Dag O. Hessen og SVs stortingsrepresentant Arne Nævra (som også er DNT-medlem) var de første til å underskrive på oppropet.

Senere har de fått følge av blant annet forfatteren Vetle Lid Larssen, musikeren Trond Granlund, arkitekten Nini Cappelen og Frp-leder Siv Jensens mor, Monica Kjelsberg.

Det opplyser en av initiativtakerne til aksjonen, Nelly Karidatter Einstulen.

Hun er leder for Naturvernforbundet i Nord-Gudbrandsdalen og sentral i Arbeidsgruppa for vern om Strålvatnet.

Les også: – Hva er vel viktigere enn å sikre naturen?

Synes Sonja skal slippe

Slik Dag O. Hessen vurderer konflikten, er det to veier for DNT ut av den.

– DNT har vist stor fleksibilitet før og flyttet hytter og traseer av hensyn til for eksempel villrein. Her kan man enten erkjenne at man rett og slett ikke bør gå inn for en hytte, eller i samråd med lokale verneinteresser finne en tomt som ligger tilstrekkelig langt unna, sier Hessen.

– Bør dronning Sonja bidra til å finne en løsning på denne konflikten?

– Nei, jeg synes ikke dronningen skal avkreves noe standpunkt her, verken for eller imot, svarer Hessen.

Både DNT Gudbrandsdalen og DNT sentralt avventer nå behandlingen av en klage som verneinteressene har sendt Fylkesmannen i Innlandet, og har derfor vært noe tilbakeholdne med å kommentere saken. Dagsavisen har tidligere fått opplyst at DNT synes «det er svært leit at et i utgangspunktet så positivt tiltak har blitt en så omstridt sak» og at «det har vært gjort mange forsøk på dialog» og tilpassing av «både prosjektet og tomtevalget slik at man kan komme fram til en god løsning for alle.»

Nelly Karidatter Einstulen tviler på om klagebehandlingen hos Fylkesmannen vil gi det ønskede resultatet for verneinteressene.

Det er DNT som sitter med nøkkelen til løsning på denne konflikten, mener derfor hun.

Underskriftsaksjonen vil fortsette fram til Fylkesmannen har behandlet klagen, og underskriftene vil så bli overlevert DNT, opplyser Einstulen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.