Innenriks

Bertheussen med rykende revolver i retten

Med en veske med bilde av en rykende revolver og en oppramsing av bevisene i straffesaken mot seg, stilte Laila Anita Bertheussen i rettssakens siste dag. Forsvarerne ba om full frifinnelse.

Tiltalte stilte med ny veske med en liste over bevis under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett fredag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere.

Av Dag Kjørholt og Peter Tálos

En sortkledd Laila Anita Bertheussen fikk fredag høre sine forsvarere legge ned påstand om full frifinnelse i sal 250 i Oslo tingrett.

Der har straffesaken mot henne pågått siden tirsdag 8. september. Mens tiltalte har vært ut og inn av rettssalen, valgte hun fredag å oppholde seg i retten, også fredag med en nytt nett.

På det var det trykket en rykende revolver og en sjekkliste over bevisene i saken. Mens det er huket av for «NEI» bak ordene «DNA, fingeravtrykk, bilde eller video, vitner, tilståelse og den skyldige» er det huket av for «JA» for «alibi».

Motivet er et åpenbart innlegg for Bertheussens påståtte uskyld i saken.

Svært grundig gjennomgang

Medforsvarer Bernt Heiberg la ned påstanden om frifinnelse etter at statsadvokat Frederik Ranke torsdag ba om to års ubetinget fengsel for Bertheussen.

Heiberg kritiserte påtalemyndighetens etterforskning og mente at flere av forholdene ikke dreier seg om straffbare trusler, ei heller at de er rettet mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara.

Forsvareren gikk meget grundig til verks og drøftet alle mulige – og en del helt utenkelige sider – ved saken.

Anklager påtalemyndigheten

Han angrep påtalemyndigheten for å ville bruke straffesaken mot Bertheussen som en brekkstang for å øke det generelle straffenivået rundt paragraf 115, som gjelder angrep på demokratiet.

– Gitt at retten likevel skulle finne henne skyldig på alle punktene i tiltalen, er en straff på ni måneders fengsel mer passende. To år er altfor, altfor strengt, sa Heiberg.

Bertheussen har nektet straffskyld på alle forhold i tiltalen og mener noen andre må stå bak de åtte handlingene Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hevder hun skal ha utført.

Dissekerte argumentasjonen

Heiberg plukket motpartens argumentasjon fra hverandre bit for bit og belyste de forskjellige delene for de seks dommerne.

– Sagt med bred penn av aktor, er samtlige av handlingene å anse som trusler. Det er for unyansert. Det å tenne på en bil, er det å anse som en trussel eller et gjennomført straffbart forhold? Det er ikke en trussel med mindre den peker fremover mot en ny handling, sa han.

Han brukte mye av tiden til å drøfte paragraf 115, som skal beskytte offentlige myndighetspersoner.

– Er det Wara som justisminister som er truet, eller en annen rolle, sa han og viste til at Wara også er en privatperson og samboer med tiltalte.

Heiberg mente at dette skaper en svært vanskelig bevisvurdering når disse rollene blandes.

– Påtalemyndigheten må føre fullt ut bevis for at det er i egenskap av statsråd den rettsstridige handlingen er rettet mot, sa forsvarsadvokaten.