Innenriks

– Naturen har en for svak stemme

Klima- og miljødepartementet bør skifte navn til Klima- og naturdepartementet, mener fagforeningen Naturviterne.

– Det er i dag ikke en tilstrekkelig erkjennelse av alvoret i naturkrisen, verken nasjonalt eller globalt. Naturen har en for svak stemme, også i naturnasjonen Norge, begrunner Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

– Vil et navnebytte virkelig kunne bøte på det?

– Det vil bety en god del for hvordan departementet ser på sitt eget arbeid og oppdrag, svarer Hatløy.

– Ved å endre navnet til Klima- og naturdepartementet vil vi få fokus på både klima- og naturkrisen. Dette vil også være i tråd med arbeidet for en global naturavtale, som nå er blitt utsatt til neste år på grunn av koronapandemien.

– Vi i Naturviterne ser dessuten med uro på at klima og natur blir satt opp mot hverandre, som i spørsmålet om vindkraft på land. Også dette tilsier at det kan være grunn til å skifte navn på departementet.

Les også: Er svensk natur mye mer verdt enn norsk natur?

Har byttet navn før

Naturviterne vil nå sende brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) med sitt forslag om et navnebytte. Hadde vi fortsatt skrevet 2013, ville det brevet i stedet blitt stilet til miljøvernministeren.

Ikke lenger etter at Erna Solberg (H) ble statsminister, ble det nemlig varslet at Miljøverndepartementet skulle skifte navn til Klima- og miljødepartementet fra 1. januar 2014.

– Regjeringen skal føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Etter regjeringsskiftet fikk departementet nye ansvarsområder, og en tydeligere rolle i klimapolitikken. Derfor var det naturlig med et navnebytte, forklarte vår aller første klima- og miljøminister, Tine Sundtoft (H), i en pressemelding rett før jul i 2013.

– Klima- og miljødepartementet får blant annet det fulle ansvaret for klima- og skogsatsingen, kvotekjøpene og CO2-kompensasjonsordningen, fortsatte hun.

Hatløy synes ikke at regjeringen har klart å følge opp dette navneskiftet, på varslet måte.

Les også: Pøbelgrana får herje videre

Krise for naturen

– Vi etterlyser en tydeligere politikk, sier han.

– Tilsier ikke det at et nytt navneskifte vil kunne innebære en ny skuffelse for Naturviterne?

– Siden det første navneskiftet har det kommet til mye ny kunnskap om både klima og natur, som viser hvor alvorlig situasjonen er, svarer Hatløy.

Han viser blant annet til FNs naturpanel (IPBES), som har gitt klar beskjed om at verden står overfor en naturkrise og at utryddelsen av arter må stanses umiddelbart. Naturødeleggelsene fører samtidig til økt global oppvarming.

– Dette forsterker klimakrisen som igjen fører til flere artsutryddelser og kollaps i økosystemer, påpeker Hatløy.

Han er kritisk til måten både Klima- og miljødepartementet og regjeringen forøvrig, så langt har håndtert dette, og viser til endringer både tilbake i tid, og i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Les også: Slakter regjeringens arbeid for å redde naturen

Kritisk til endringer

I februar 2014 fikk fylkesmennene beskjed fra daværende kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om å komme med færre innsigelser til kommunale plansaker. Det har åpnet for blant annet mye mer hyttebygging i uberørt natur. I de tilfellene det har endt med klagesaker som er blitt avgjort i Kommunaldepartementet, har de i overveldende grad gått kommunenes vei.

I perioden 2013-2019 skjedde det i 81 prosent av sakene, ifølge Hatløy. Under det rødgrønne styret i perioden 2005-2013, fikk kommunene helt eller delvis medhold i bare 42 prosent av slike saker.

– Ansvaret for disse sakene ble flyttet fra Klima- og miljødepartementet til Kommunaldepartementet, av regjeringen Solberg. Nå taper naturen altfor ofte. Ansvaret bør derfor flyttes tilbake igjen, mener Hatløy.

Når det gjelder forslaget til neste års statsbudsjett, har han blant annet merket seg at bevilgingene til kommunale klimatiltak gjennom den såkalte klimasatsordningen, er halvert.

– Det bør ikke skje. I tillegg bør det opprettes en natursatsordning, for lokale tiltak for å redde natur, mener Hatløy.

– En naturressursnasjon

Samtidig som Naturviterne vil bytte navn på Klima- og miljødepartementet, foreslår de også at Miljødirektoratet skifter navn til Klima- og naturdirektoratet.

Norges Miljøvernforbund (NMF), med Kurt Oddekalv i spissen, ønsker en annen løsning. Det framgår av et brev til Statsministerens kontor, sendt tidligere denne måneden. Organisasjonen foreslår der opprettelsen av et eget Miljø- og forurensningsdepartement. Samtidig anbefales det at håndteringen av klimaarbeidet blir flyttet til direktoratnivå.

«NMF erfarer at klimafokuset har fortrengt miljø og forurensning i en årrekke i det politiske ordskiftet, men og i arbeidet som gjøres blant annet i miljøforvaltningen. Dette er uheldig da klimaarbeidet og har medført en feil satsing på løsninger, vi tenker da vindkraft både til lands og til havs og CCS (karbonfangst og -lagring)», skriver Oddekalv.

Ordet «natur» forekommer ikke i NMFs brev til statsministeren.

– Vi mener det er viktig at arbeidet både for klima og natur er samlet i ett departement, er Hatløys respons på NMFs forslag.

– Jeg ser ankepunktet mot å fjerne «miljø» fra departementets navn, som vi foreslår, men Norge er en naturressursnasjon, og det er naturressursene vi  skal leve av. Nå må vi sikre disse naturressursene slik at vi på en bærekraftig måte kan skape verdier i årene som kommer.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: