Innenriks

Økt bruk av sterke opioider i Norge

Flere av oss får høyere doser med opioider enn anbefalt. Halvparten av dem som får sterke smertestillende medisiner blir langvarige brukere.

Saken er oppdatert

Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Antall pasienter som fikk opioid på blå resept, økte fra 5.568 til 17.383 fra 2008 til 2018.

Blant dem som startet med disse medisinene mot kroniske smerter i 2009, brukte nesten halvparten medisinene fortsatt ni år senere. Flere fikk også høyere doser enn det som tillates.

– Antall pasienter som får høyere doser av opioider enn anbefalt, er ikke så høyt, men dosestørrelsene gir grunn til bekymring. De høye dosene kan bety at brukerne har utviklet avhengighet. Kanskje kunne det være et bedre alternativ for disse pasientene å få behandling av spesialister i rusmedisin, sier forsker Svetlana Skurtveit ved Folkehelseinstituttet.

Forskerne vet ikke om de som bruker medisinene i lang tid, er avhengige, men de er bekymret.

Det er nå satt i gang flere prosjekter der man ser på bruk av opioider i Norge.

Flest kvinner

Det er flest blant de eldste som bruker de sterke medisinene. Dobbelt så mange kvinner bruker opioider. Blant langtidsbrukere var det flest unge kvinner (53 prosent).

– Det er usikkert hvor god effekt langvarig behandling med opioider har på smertelindring. Samtidig vet vi at langvarig opioidbruk kan gi økt risiko for blant annet avhengighet, fallskader og nedsatt kognitiv funksjon. Derfor er det foruroligende at så mange blir langtidsbrukere av opioider, sier Skurtveit.

Tradisjonelt er denne typen medisiner blitt brukt av kreftpasienter. I 2008 åpnet Norge for at medisinene også kan brukes mot andre typer smerter.

USA-epidemi

Opioider er sterke smertestillende medisiner med navnene buprenorfin, tramadol og oksykodon. Opioider påvirker sentralnervesystemet. De er stoffer som finnes naturlig i opium, som morfin og heroin, eller kunstig fremstilt, slik som kodein.

I USA er overforbruket så alvorlig at det kalles en epidemi. De sterke, smertestillende medisinene har ført til at en stor andel av befolkningen har blitt avhengige, med tragiske konsekvenser som misbruk, overdoser og dødsfall.

Misbruk av opioider knyttes til over 470.000 dødsfall i USA siden årtusenskiftet. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: