Innenriks

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avslår å behandle Saers-saken

Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans.

Saken er oppdatert

– Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) har avslått å behandle min anke mot den norske stat i forbindelse med Borgarting lagmannsretts dom av den 2.12.2019, sier lærer Clemens Saers i en pressemelding.

Kun 1,8 % av innmeldte saker ble behandlet av EMD i 2019, ifølge Saers.

Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014, skriver NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Anket

Etter å ha tapt i to rettsinstanser, anket han saken til Høyesterett før jul i fjor. Anken ble avvist i mars i år.

Lektoren valgte deretter å klage Norge inn for EMD. Klagen gjaldt statens positive forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) for å sikre ham mot angrep da han var på jobb som lærer.

Avslaget ble begrunnet med at EMD bare kan behandle saker etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt.

Ifølge læreren var skolens ledelse klar over at eleven kunne være farlig, og de hadde leid inn tre vakter for å passe på eleven noen uker i høstsemesteret 2013. Men lærerne ble ikke informert, og Clemens Saers valgte å gå rettens vei for å få skadeerstatning.

Ifølge Saers er et fastslått to viktige forhold, som i sum gir lærerne i Norge en tryggere arbeidsdag:

Borgarting lagmannsrett slår fast at Opplæringsloven ikke står over Arbeidsmiljøloven, slik Utdanningsetaten i Oslo (UDE) har hevdet og praktisert de siste 18 årene.

Ansatte ved skoler skal straks bli informert om elever som har problemadferd, heter det i pressemeldingen.

Les også: Clemens Saers: – Jeg fikk et tilbud for å teipe igjen kjeften min (+)