Innenriks

Justisministeren vil utvide bruken av omvendt voldsalarm

Justisminister Monica Mæland mener at omvendt voldsalarm bør tas mer i bruk. En ny rapport viser at ordningen kan bidra til å forebygge vold.

– Det er ikke vanskelig å forstå hvilken fortvilet situasjon mange ofre for vold i nære relasjoner befinner seg i, når det er de som må bære byrden for å få den nødvendige beskyttelsen og ikke den som utsetter dem for volden. Jeg ønsker derfor å utvide bruken av omvendt voldsalarm slik at flere får økt trygghet og forfølger kan stanses hurtigere enn i dag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

En omvendt voldsalarm innebærer at en voldsutøver forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder. Den består av en fotlenke som voldsutøveren må ha på seg 24 timer i døgnet.

I september kom det fram i en ny rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA at det ikke er avdekket tilfeller der de som er idømt omvendt voldsalarm har gjort forsøk på å bryte forbudssonen de er idømt.

Også de fornærmede opplever ordningen som et godt beskyttelsestiltak, står det i rapporten. Den blir nå oversendt til Politidirektoratet og Riksadvokaten.

Monica Mæland gikk i mai i år ut og sa at hun ønsket mer bruk av slike alarmer, etter at NRK avslørte at alarmene kun har blitt brukt 26 ganger de siste sju årene.

Også Riksadvokaten og flere tidligere justisministre har bedt om økt bruk.

– Vi må beskytte voldsutsatte ofre, og da er omvendt voldsalarm et viktig redskap. Det er ikke slik at man først skal utsettes for en voldelig handling, for så selv å måtte gå rundt med voldsalarm etterpå. Det oppleves som en «dobbeltstraff» for den som er utsatt for volden. Slik skal det ikke være. Det er voldsutøver og ikke voldsoffer som skal bære byrden i slike situasjoner, sier Mæland.

Les også: Millionunderskudd på krisesenter i Oslo: – Det er kritisk (+)