Innenriks

SV fremmer nytt AAP-forslag

SV og Audun Lysbakken kjemper fortsatt for å reversere innstrammingene i reglene for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP). Nå blir det ny runde i Stortinget om saken.