Innenriks

Hver fjerde husstand økonomisk rammet av koronakrisen

360.000 norske husholdninger hadde lavere inntekter i juni enn før koronapandemien, viser en rapport fra Sifo. En av fire var rammet økonomisk.

Sifo-rapporten viser at av 2,4 millioner norske husstander, var 430.000 av dem fortsatt økonomisk rammet av koronakrisen i juni. Samtidig hadde 15 prosent av husstandene fått lavere inntekter enn før krisen, melder NRK.

Det dreier seg særlig om lavinntektsgrupper, folk med usikre arbeidskontrakter, lav utdanning og selvstendig næringsdrivende.

– De økonomiske konsekvensene her er ganske store, vi ser økninger i andelen som har betalingsproblemer, og vi ser at de som har blitt rammet av korona, har størst risiko for å ha betalingsproblemer, sier forsker Christian Poppe i Statens institutt for forbruksforskning (Sifo).

15 prosent av husholdningene rapporterte også at de ikke hadde noen sparepenger ved slutten av juni, en oppgang fra 9 prosent i mai.

(©NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: