Innenriks

AUF-strid om når oljenæringen skal være historie i Norge

AUF i Vestland vil skrote 2035-tidsfristen for når Norge skal avslutte oljeproduksjonen, mens AUF i Trøndelag vil fremskynde tidsfristen til 2030.

AUF i Vestland mener det er urealistisk å legge ned hele petroleumsnæringen så raskt, og derfor vil fylkeslaget fjerne hele tidsfristen, skriver NRK.

– Det er litt spesielt om vi skal legge ned arbeidsplasser fordi noen ungdommer satt på et rom for noen år siden og bestemte at den datoen skal oljenæringen bli lagt ned. Det er en lite konstruktiv måte å drive politikk på, sier Endre Toft, fylkesleder i AUF Vestland.

På AUFs landsmøte 15.–18. oktober skal ungdomspartiet vedta et nytt prinsipprogram. Det nåværende prinsipprogrammet er ikke fornyet siden 90-tallet. Et av punktene er å fase ut oljenæringen innen 2035, et standpunkt AUF vedtok i 2018, mot fylkeslag i vest sine stemmer.

AUF i Nordland vil ta bort årstallet og heller lage en opptrappingsplan for grønne arbeidsplasser som på sikt skal gjøre Norge uavhengig av petroleum.

På motsatt side av debatten står AUF i Trøndelag, som har foreslått å avslutte norsk oljeproduksjon enda raskere. De vil sette fristen til 2030.

Les også: Oljestreiken avsluttes

Mer fra Dagsavisen