Innenriks

Finner ikke sykkelen i statsbudsjettet

For Norges utallige syklister er forslaget til statsbudsjett for 2021 en stor skuffelse, mener Syklistenes Landsforening.

Foreningen ser ingen tegn til de pengene som må til for å nå de høye nasjonale ambisjonene for sykkel og gange.

– Dette viser at det fortsatt er langt mellom midler og politikernes mål om at langt flere skal velge sykkel i det daglige. Det er skuffende, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening (SLF).

Les også: – Vi har gått fra hest til bil, og nå går vi fra bilen til noe helt nytt (+)

Ønsket ble ikke innfridd

Som Dagsavisen skrev før regjeringen presenterte sitt forslag til statsbudsjett, ønsket Syklistenes Landsforening og 19 andre organisasjoner at 500 millioner kroner skulle øremerkes gange- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, i neste års budsjett.

Det regjeringen i stedet foreslår for de største byområdene, er 1.023 millioner kroner ikke bare til gange- og sykkel-, men også kollektivtiltak langs riksveiene, konstaterer SLF. I år er denne potten på 700 millioner kroner, mens den var på 660 millioner i fjor.

Hvor mye kollektivtrafikken vil legge beslag på av de i overkant av én milliard kronene, er ukjent. Dermed er det også uvisst hva som vil gjenstå til å bedre kårene for fotgjengere og syklister, og hvor langt unna dette beløpet eventuelt vil være ønsket om 500 millioner kroner.

Det er krevende å skille ut hvor mye midler som faktisk går til gange- og sykkeltiltak gjennom de ulike postene, påpeker SLF, som lenge har bedt om en tydeliggjøring av dette.

Les også: Marit fikk Go-Ahead til å åpne for sykler på bussen

Viktig mål for regjeringen

– Det er skuffende at regjeringen ikke ser den unike muligheten som er nå for raskt å gjennomføre tiltak for sykling og gange slik at vi får en varig endring, sier Andersson.

– Mens hundrevis av byer verden rundt har lagt til rette for mer sykling og gange under koronapandemien, har det ikke blitt tatt noe offensivt initiativ for aktiv transport i norske byer.

«Flere fotgjengere og syklister er (…) viktige mål i den nasjonale transportpolitikken», påpeker regjeringen selv. Det overordnede målet i gjeldende Nasjonal transportplan er at 8 prosent av alle reiser innen 2023 skal gjøres på sykkel.

«For at dette målet skal nås, må sykkelandelen i byene være på mellom 10 og 20 prosent», påpekes det på regjeringen.no. Der er vi ennå ikke på noen måte, ifølge de nasjonale reisevaneundersøkelsene, som gjennomføres av Samferdselsdepartementet, Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier, Statens vegvesen og de ni største byområdene.

Les også: Slik reiser du med sykkel

Langt etter målsettingen

Av reisevaneundersøkelsen for 2019 går det fram at det bare er Trondheim, av de fire største byområdene våre, som har nådd en sykkelandel på 10 prosent.

I Stavanger ble 9 prosent av reisene i fjor gjennomført med sykkel, i Oslo 6 prosent og i Bergen 4 prosent. Tall for de øvrige byområdene vil bli offentligjort senere i høst.

Potensialet for mer sykling rundt om i Norge, synes å svært stort. I Oslo bor nå 37 prosent av innbyggerne i en husstand uten tilgang til bil, mot 32 prosent i 2014, ifølge den nyeste reisevaneundersøkelsen. Også i andre byer øker andelen billøse husstander. En undersøkelse gjennomført av SLF i 2017, viser at omtrent halvparten av befolkningen fra 15 år og over, sykler i løpet av en uke om sommeren. Det tilsvarer om lag to millioner nordmenn på landsbasis.

– Vi kan ikke se at statsbudsjettet svarer på de utfordringene vi står overfor med tanke på stadig økende utgifter til helse på grunn av inaktivitet, nullvekstmål for biltrafikken i byene, trafikksikkerhet for myke trafikanter og ikke minst miljø- og klimagassutslipp. Med økt satsning på sykkel og gange ville regjeringen levert på alle disse samfunnsområdene, sier Andersson.

Bred sykkelallianse

Dette poengterer han på vegne av de 20 organisasjonene som håpet på et mer sykkelvennlig statsbudsjett.

I tillegg til SLF er det snakk om Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Aktivitetsalliansen, Aktiv mot kreft, Astma- og Allergiforbundet, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Den Norske Turistforening, Folkehelseforeningen, Framtiden i våre hender, Miljøagentene, Naturvernforbundet, Norges Bedriftsidrettsforbund, Norges Cykleforbund, Norsk Friluftsliv, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Norsk Sportsbransjeforening, Sykling uten alder og Trygg Trafikk.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.