Innenriks

32,1 milliarder til jernbanesatsing: – Historisk

Regjeringen foreslår over 32,1 milliarder til jernbane, opp fra 26,8 milliarder i fjorårets forslag. Det er en økning på 20 prosent.

Jernbanesatsingen har vært kjent i en og en halv uke allerede, da avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande avslørte satsingen i sin siste budsjettlekkasje.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier forslaget er historisk.

– Før første gang blir det lagt opp til å bevilge over 30 milliarder til jernbaneformål. Dette er mer enn en dobling fra budsjettet i 2013 under regjeringen Stoltenberg II, sier Hareide i en pressemelding.

Intercity på Østlandet

Pengene går i hovedsak til å sikre framdrift i eksisterende byggeprosjekter. Intercity-strekningene på Østlandet blir prioritert. Flere steder vil det føre til kortere reisetid og flere avganger mellom de store byene.

* Arbeid på flere strekninger på Dovrebanen skal sikre en reisetid på rundt en time mellom Oslo og Hamar.

* På Vestfoldbanen blir prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker videreført. Dermed blir det mulig med fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

* Norges største samferdselsprosjekt, Follobanen, er blant strekningene på Østfoldbanen som blir prioritert.

For lite fornyelse

I en pressemelding uttrykker Bane Nor tilfredshet over det rekordstore investeringsbudsjettet, spesielt med hensyn til Intercity-prosjektet. Men de mener fornyelse er prioritert for lavt, og dermed vil togproblemer fortsette å ramme reisende. 2,7 milliarder er satt av til fornyelse av jernbanenettet.

– 2,7 milliarder kroner er et stort beløp, men det er dessverre ikke tilstrekkelig for å unngå at skinnegangen forringes ytterligere også i 2021. For å holde status quo på jernbanen trengs 3,5 milliarder kroner årlig til fornyelse av jernbanenettet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Med dette budsjettforslaget vil det store etterslepet øke også neste år og ende på rundt 23 milliarder kroner ved utgangen av 2021, ifølge Bane Nor.

Satsinger i storbyer

Regjeringen mener det er mulig å fatte investeringsvedtak på fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss i 2021 med årets budsjettbevilgning. Det vil blant annet kunne redusere reisetiden til Bergen og binde sammen bo- og arbeidsmarkedet i hovedstadsområdet med Ringerike.

I Trøndelag skal togtrafikken bli mer miljøvennlig gjennom elektrifisering på Meråkerbanen, Leangen-Stavnebanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Værnes. I tillegg skal 14 hybridtog erstatte gamle dieseltog på en rekke strekninger. De vil også være mer driftssikre og komfortable.

Det vil også være mindre satsinger i Bergen og på Jærbanen i Rogaland, og et nytt signalsystem skal gjøre togtrafikken mer driftsstabil.