Innenriks

Norges Bank åpner for negativ rente

Sentralbanksjef Øystein Olsen åpner for at styringsrenta kan bli kuttet til under null hvis norsk økonomi rammes av nye sjokk.

– I Norges Bank ser vi ikke for oss at renten vil bli satt ytterligere ned fra dagens nivå. Vi utelukker likevel ikke muligheten for å gå lenger ned. Det kan for eksempel være aktuelt i perioder med sterk uro i finansmarkedene og kraftig oppgang i risikopremiene, sa Olsen i et foredrag på BI tirsdag.

Styringsrenta ligger i dag på null.

Olsen viste i foredraget til at de fleste makroøkonomer før finanskrisen betraktet null som nedre grense for renta. Men dette synet har endret seg de siste årene.

– Den nedre grensa for styringsrenta er ingen skarp grense, sa Olsen.

Han understreket likevel at en beslutning om å gå i minus vil innebære krevende vurderinger.

Les også: Kan få negativ rente allerede neste år