Innenriks

Nav sendte ut over 100.000 uforståelige vedtak: Jobber med å sikre at det ikke skjer igjen

Den nye Nav-sjefen har gjort det klart at brevene til Nav må bli mer forståelige. I helgen gikk det helt galt.

Natt til søndag mottok i overkant av 105.000 mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) et brev fra Nav.

I brevet sto det at «Nav har endret arbeidsavklaringspengene dine». Mange fikk hjertet i halsen og vedtaksbrevene førte til stor forvirring.

Folk skjønte verken hva som sto i brevene eller hvorfor de ble sendt ut nå. I begrunnelsen for vedtakene sto det at perioden med AAP «er foreløpig forlenget med seks måneder». Men AAP-perioden til den enkelte var ikke forlenget i vedtaksbrevet, og mange tolket derfor vedtaket som at de skulle få stønaden i seks måneder til fra brevet ble sendt ut – og ikke noe mer.

Les også: Nav har brukt godt over to år på å behandle AAP-saken til Irene (+)

– Totalt ubegripelig

Etter at koronapandemien brøt ut i mars, vedtok Stortinget at tida du kan motta AAP skulle forlenges med seks måneder. Denne midlertidige regelendringen ble gjort for å sikre at alle AAP-mottakere ikke skulle bli skadelidende av nedstengingen av samfunnet, som førte til at både behandlingsløp og arbeidsrettede tiltak stoppet opp. Regelendringen gjelder også for dem som kommer inn i ordningen dette året.

Forlengelsen får først betydning når en AAP-mottaker nærmer seg slutten av stønadsperioden, men dette kom ikke fram i brevene.

– Vedtaksbrevene fra Nav framstår som totalt ubegripelige og samsvarer heller ikke med informasjonen som ligger ute på Navs egen hjemmeside, sier Elisabeth Thoresen, leder i foreningen AAP-aksjonen.

I to dager har det rent inn med meldinger fra AAP-mottakere som etterlyser informasjon. Hun forteller at «skrekkelig mange mennesker» fikk søndagen ødelagt.

– Det er snakk om mennesker som har Nav-angst. Brukerperspektivet er borte hos Nav. Det er ingen empati å spore, sier Thoresen, som nå lurer på hvor lang tid det vil ta å rydde opp slik at folk får riktige vedtak.

Les også: Dette vil den nye sjefen gjøre for å få Nav-skuta på rett kjøl (+)

– Ikke kvalitetssikret

Mandag sendte Nav ut en pressemelding med overskriften: «100.000 personer kan se bort fra AAP-brev», som ble plukket opp av NTB.

Nav-sjef Hans Christian Holte uttalte at brevene har skapt usikkerhet og at de ikke skulle vært sendt ut.

– Brevet var ikke kvalitetssikret godt nok, det hadde ikke gjennomgått de nødvendige stegene før utsending. Vi jobber nå med å få full oversikt over hva som har skjedd, for å sikre oss om at dette ikke skal skje igjen, skriver Holte i en e-post til Dagsavisen.

– Kommer Nav nå til å sende ut nye brev til alle som mottok et vedtaksbrev i helgen?

– Ja, vi jobber nå med nye vedtaksbrev til de det gjelder. Vi jobber på spreng med å fatte nye vedtak, og brukerne vil få informasjon om dette i et eget brev, skriver Holte.

Han skriver til Dagsavisen at det er riktig at en seks måneders utvidelse av AAP-perioden først får betydning når en mottaker av ytelsen nærmer seg slutten av makstiden, men at de likevel har valgt å ta stilling til dette nå.

– Vi har gjort en vurdering av hvem som har rett til utvidet stønadsperiode og fattet et vedtak om dette.

Ifølge Nav-sjefen var målet med brevene å informere om at alle har rett til seks måneders utvidelse av AAP-perioden på grunn av koronasituasjonen. I brevene skulle det også informeres om oppjusteringen av dagsatsen for AAP som følge av den årlige reguleringen av folketrygdens grunnbeløp.

– Dette var det veldig vanskelig å lese ut av brevene som gikk ut, skriver Holte.

I tillegg til forvirringen rundt forlengelse av AAP-perioden, har mange meldt tilbake at heller ikke dagsatsen var riktig oppjustert i vedtaksbrevet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: