Innenriks

Født Fri ber om at vedtak om stans i pengestøtte omgjøres

Stiftelsen Født Fri tilbakeviser kritikken om dårlig økonomistyring og ber om at IMDis vedtak om å stanse finansieringen omgjøres.

Oslo 20201006. 
Shabana Rehman daglig leder i stiftelsen Født Fri, og hennes advokat Harald Strandenæs ankommer pressekonferansen der de tilbakeviser kritikken om dårlig økonomistyring og ber om at IMDis vedtak om å stanse finansieringen omgjøres.
Foto: Heiko Junge / NTB

Av Peter Tálos og Kristian Skårdalsmo

– Vi ber om at vedtaket omgjøres. Videre ber vi om at IMDi legger til grunn at det ikke er vesentlige kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlige midler, går det fram av stiftelsens svar som ble oversendt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) tirsdag.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldinger fra IMDi i de tre årene vi har vært i virksomhet, sa styreleder Jan Asker da stiftelsen la fram sitt tilsvar tirsdag ettermiddag.

Asker omtalte rapporten som tendensiøs.

Støtten stanset

Stiftelsen Født Fri, ledet av Shabana Rehman, fikk nylig hard kritikk i en granskingsrapport utført av revisjonsselskapet EY på oppdrag fra IMDi. Født Fri har siden 2017 arbeidet med å fremme likestilling og motvirke negativ sosial kontroll.

De siste tre årene har stiftelsen fått vel 15 millioner kroner over statsbudsjettet. Men rapporten fra EY førte til at støtten ble stanset.

Les også: Professor hardt ut mot Ernst and Youngs Født fri-gransking

Begrenset mandat

Tilsvaret fra stiftelsen er skrevet av advokat Anne Helsingeng som peker på en rekke elementer ved EYs rapport som ikke er grundig nok gjennomført, og at samtaler med helt sentrale kilder ikke er gjennomført.

– Det er etter mitt skjønn gitt et for begrenset mandat fra oppdragsgiver IMDis side, og det er ikke stilt til rådighet nok tid og tilstrekkelig med midler slik at alle sider av saken har vært tilstrekkelig belyst, sa Helsingeng i sin gjennomgang tirsdag.

Feil bruk av midler

EYs rapport slår fast at stiftelsen ikke har brukt tildelte midler i tråd med formålet, at den ikke har god økonomistyring og at den kan ha brukt midler til private formål.

Kunnskapsdepartementet varslet i kjølvannet av granskingen at regjeringen ikke vil videreføre støtten til Født Fri i 2021. IMDi vil dessuten holde tilbake utbetalinger ut året.

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sa statssekretær Grunde Almeland (V) da rapporten fra EY kom i september.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.