Innenriks

SV inviterer til forlik om CO2-rensing

SV mener resten av Stortinget nå må samle seg for å avverge at Fremskrittspartiet får sette en stopper for fangst og lagring av CO2 i Norge.

Onsdag ble det kjent at Frps stortingsgruppe ikke vil støtte regjeringens prestisjeprosjekt «Langskip», der målet er å få på plass en full kjede for fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, i Norge.

Nå inviterer SV til et bredt forlik om saken, slik at Stortinget kan omgå Frp.

– Alle gode krefter er nå nødt til å samle seg for å få til dette, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

– Denne saken er for viktig til at vi kan drive med politisk pingpong i høst.

Les også: Frp sier nei til regjeringens plan for karbonfangst og -lagring

Vil gå utenom budsjettet

Invitasjonen til forhandlinger går ut til både regjeringspartiene og Arbeiderpartiet.

Haltbrekken sier han er overbevist om at satsingen kan vedtas utenom den ordinære budsjettprosessen hvis flertallet bare har viljen til det.

Han viser til vårens koronakrisepakker som eksempel:

– Stortinget har i år vist at det kan vedta pengebruk utenfor budsjettet og samle seg om ting på tvers av partiene, sier Haltbrekken.

– Så hvis Stortinget vil, kan Stortinget vedta satsingen på CO2-fangst og -lagring utenfor budsjettet, sier han.

Milliardsatsing

Regjeringens plan er å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune. Derfra skal flytende CO2 fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden, for så å pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen på norsk sokkel.

Fangstanlegget alene vil koste staten 3,8 milliarder kroner i investeringer.

I tillegg må staten investere 10,4 milliarder kroner i løsningen for transport og lagring.

På sikt åpner regjeringen også for å stille med 3 milliarder kroner til CO2-fangst ved Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Men her setter regjeringen som betingelse at Fortum også må skaffe annen finansiering, for eksempel fra EU.

Advarer Ap

Arbeiderpartiet har, i likhet med SV, støttet utbygging av begge de to fangstanleggene. Men da Frps nei til prosjektet ble kjent onsdag kveld, påpekte Aps energi- og miljøpolitiske Espen Barth Eide at det er Frp som er regjeringens budsjettpartner – ikke Arbeiderpartiet.

– Det er en alvorlig strek i regningen for statsminister Solberg at Frp ikke er med på dette. Men sånn går det når en regjering som påberoper seg å være ambisiøs i klimapolitikken, holder seg med Frp som støttehjul, sa Eide til NTB.

Disse signalene bekymrer Haltbrekken.

– Vi ser hva Fremskrittspartiet gjør, sier SV-profilen.

– Arbeiderpartiet må ikke stille seg i den samme posisjonen som Fremskrittspartiet, hvor resultatet kan bli at vi ikke får til det som er en helt avgjørende satsing, advarer han.

Tror Frp vil bøye av

Haltbrekken mener samtidig det ikke vil være mulig for Frp å ignorere et vedtak fra Stortinget om at pengene skal bevilges.

– Har man en enighet mellom alle partier bortsett fra Frp på dette, så er det noe Frp bare er nødt til å akseptere i sine budsjettforhandlinger med regjeringspartiene, at de summene ligger der. (NTB)

Fakta om karbonfangst og -lagring (CCS)

* Karbonfangst og -lagring er teknologi som gjør det mulig å skille ut og lagre CO2 fra utslippene fra kull- og gasskraftverk og ulike industriprosesser.

* Formålet er å unngå utslipp av klimagassen CO2 til atmosfæren.

* Kalles på engelsk Carbon Capture and Storage (CCS).

* Utskillingen, eller «fangsten», gjøres ved hjelp av kjemiske prosesser, før CO2-en fraktes til «lagerplasser» i egnede bergarter under bakken eller havbunnen.

Mer fra Dagsavisen