Innenriks

Regjeringen letter på noen av de nasjonale koronatiltakene – skjenkestopp ved midnatt opphører

Statsminister Erna Solberg (H) mener at norske kommuner nå har bedre kontroll på testing og smittesporing og letter på flere nasjonale koronarestriksjoner.

Oslo 20200930. 
Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja på pressekonferanse om koronasituasjonen.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Av Oda Ertesvåg

På en pressekonferanse onsdag opplyste hun at de nasjonale lettelsene gjelder fra 12. oktober såfremt smittesituasjonen ikke forverres.

Blant tiltakene som lettes på, er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt.

Videre startes det en forsiktig gjenåpning av breddeidretten, og det blir noen unntak i forskriften om enmeterskrav i noen arrangementer. Regjeringen åpner også for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

Det blir også tilstrekkelig med ett ledig sete mellom publikummere på samme seterad.

I juni la regjeringen fram en plan for hvordan den skulle gjenåpne Norge kontrollert, men etter sommeren ble åpningen satt på pause. Statsministeren mener at Norge nå er i en annen situasjon og kalte lettelsene en ny fase i koronastrategien.

Ny fase i regjeringens strategi

– Erfaringene våre fra i høst har vist at vi kan beholde kontrollen og slå ned smitteutbrudd lokalt. Derfor mener vi nå at vi kan gå ett steg videre i å endre noen av de nasjonale smitteverntiltakene. Forutsetningen er at kommunene setter i verk strenge tiltak for å få kontroll på smitten, sa Solberg på koronapressekonferansen.

Statsministeren mener at smittesituasjonen i Norge fortsatt er skjør, med flere lokale smitteutbrudd. I Bergen og Indre Østfold kommune har de fått kontroll på sine utbrudd, og nå tar Oslo, Arendal og Øygarden grep for å få kontroll.

Kommunene får tiden fram til 12. oktober på seg til å forberede seg på lettelsene og til å vurdere situasjonen lokalt. I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd må kommunen selv vurdere om det er behov for lokal skjenkestopp og om gjenåpningen av breddeidretten bør utsettes.

– Dette er ikke et frislipp, men en ny fase i vår strategi for å beholde kontrollen, understreket statsministeren.

Lokket med lokale lettelser

Solberg ba videre folk som opplever strengere lokale smitteverntiltak enn de nasjonale, om å la seg motivere av at det nå lempes på restriksjonene.

– Til dere som bor i områder med økt smitte, og som fortsatt må vente på de lettelsene vi skal gjøre mot slutten av neste uke, jeg håper at dette vil være en ekstra motivasjon til å slutte opp om smitteverntiltakene som lokale myndigheter har iverksatt, sa Solberg.

Hun ba tiltakstrøtte nordmenn i områder med smitteøkning følge smittevernrådene.

– Sånn at vi får ned smitten og dermed kan lette på tiltakene, også der dere bor, sa hun.

Breddeidretten

Regjeringen åpner nå opp for normal kontakttrening i breddeidretten for personer over 20 år.

Kommunene har frist til 12. oktober med å forberede og vurdere situasjonen lokalt. I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd kan det vurderes om gjenåpningen av breddeidretten og kontakttrening for voksne skal utsettes til smitten er under kontroll.

Det presiseres at det åpnes opp for trening i det som er definert som fase én: For gatelag, for 2. divisjon kvinner og nedover og for fjerde nivå menn (3. divisjon). Det åpnes ikke opp for kontakttrening for 4. divisjon menn og nedover.

Raja: Nok med ett sete mellom tilskuere

Regjeringen gjør endringer i tilskuerreglene som tillater at det kun er ett sete mellom hver tilskuer som ikke tilhører samme husstand.

– Det vil bety ganske mye for mange kulturarrangementer innendørs. I dag har det i praksis vært to tomme seter før neste person kan sitte. Nå gjør vi den endring at det er tilstrekkelig med ett ledige sete mellom tilskuere, sa kulturminister Abid Raja (V) under en pressekonferanse onsdag.

Han understreket at det for innendørsarrangementer fortsatt gjelder en begrensning på 200 personer i publikum, hvilket legger begrensninger på kultursektoren.

– Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen, sa han.

Dette er endringene i regjeringens nasjonale koronatiltak fra 12. oktober.

* En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne over 20 år.

* Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves fra natt til 13. oktober.

* Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer. Det må være minst to meters avstand mellom hver gruppe.

* Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.