Innenriks

Frp sier nei til regjeringens plan for karbonfangst og -lagring

Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil ikke støtte regjeringens milliardprosjekt for å fange CO2 og lagre det på havbunnen.

Saken er oppdatert

– Da regjeringen la fram prosjektet den 21. september var vi fra Frps side tydelige på at denne typen prosjekter har stor risiko ved seg. Med Stoltenberg-regjeringens mislykkede forsøk på månelanding ved Mongstad friskt i minne, har hovedfokuset for Frp hele veien vært å sikre oss at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, sier partileder Siv Jensen.

Frp mener en staten, og dermed skattebetalerne, bærer en for stor del av risikoen ved prosjektet. Stortingsgruppa bestemte seg onsdag for å si nei til regjeringens plan, kalt «Langskip»

– Opp mot 18 milliarder kroner i disse investeringene fra statens side går utover andre ting som er viktig å gjennomføre for å skape arbeidsplasser og bedre velferdstjenester for folk. De private selskapene tar for liten del av regningen, sier Jensen.

Hun er skeptisk til at de private selskapene likevel får beholde eierskapet til teknologien og dermed den potensielle gevinsten. Dessuten mener hun at regjeringen ikke har gjennomført nødvendige kostnads- og risikoreduserende tiltak.

Ap vil ikke sikre flertall

Arbeiderpartiet støtter regjeringens planer om fangst og lagring av CO2, men vil ikke sikre flertall for prosjektet i Stortinget.

– Vi er kategorisk for, og det kommer vi til å være veldig tydelige på i vårt alternative budsjett. Men vi er ikke regjeringens budsjettpartner. Det er det Frp som er, sier miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide til NTB.

Frp sa onsdag nei til milliardprosjektet, som skal fange CO2 fra sementfabrikken NORCEM i Breivik og lagre den på havbunnen.

– Her viser Frp at de er sterkt klimafiendtlig og sterkt industrifiendtlig parti, sier Eide.

Han mener CCS-prosjektet er Norges viktigste enkeltbidrag i klimakampen, samtidig som det er svært viktig for å bevare arbeidsplasser i industrien.

– Det er en alvorlig strek i regningen for statsminister Solberg at Frp ikke er med på dette. Men sånn går det når en regjering som påberoper seg å være ambisiøs i klimapolitikken, holder seg med Frp som støttehjul, sier Eide.

– Skaper jobber

Både NHO og LO-forbundet Industri Energi reagerer på Frps nei.

– Karbonfangst og -lagring er en satsing med stort eksportpotensial, og noe både industrien og fagbevegelsen har jobbet for i årevis. Prosjektet sikrer og skaper jobber og grunnlag for ny virksomhet. Vi håper Frp som et viktig industriparti ser dette når statsbudsjettforhandlingene starter, sier Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO.

– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd Fremskrittspartiet ville gå inn for å sabotere et av norsk industrihistories viktigste prosjekter, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han sier de har hatt inntrykk av at dette er et prosjekt også Frp ivret for å få til da de satt i regjering.

– Jeg vil strekke ut en hånd til Fremskrittspartiet og komme i dialog om hvordan vi kan få berget dette prosjektet, som er så enormt viktig for norsk industri, fortsetter han.

Fra sementfabrikk til havbunnen

Regjeringen kunngjorde i forrige uke at de vil gå videre med planene om å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik og frakte det med skip til en mottaksterminal i Øygarden. Der skal klimagassen pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen på norsk sokkel. Fangstanlegget vil koste 3,8 milliarder kroner i investeringer. Og i tillegg må staten investere 10,4 milliarder kroner i transport og lagring.

Regjeringen åpner også for å gi 3 milliarder kroner til CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo, men eieren Fortum må også finne andre kilder til finansiering.

SV, Ap og MDG har alle varslet at de vil kjempe for at staten finansierer begge fangstanleggene.

Frp har imidlertid hele tiden vært skeptisk til hele prosjektet og fylkeslaget i Oslo ba før helgen stortingspolitikerne si nei. (NTB)

Mer fra Dagsavisen