Innenriks

Flere straffesaker nektet fremmet for lagmannsretten

Andelen anker som ble sluppet inn til behandling i lagmannsretten, var lavere i første halvår i år var enn i samme periode de siste årene.

I første halvår ble 72,6 prosent av ankene til Borgarting lagmannsrett nektet fremmet, melder Rett24. I Borgarting har andelen henviste straffesaker ligget på rundt 40 prosent de senere årene.

Hålogaland lagmannsrett slapp første halvår inn 31,3 prosent av straffesakene til behandling, mot 47,2 prosent året før.

En lovendring som fra nyttår ga lagmannsrettene rett til å nekte anke i saker med strafferamme på mer enn seks år, er en medvirkende faktor til at færre saker blir tatt inn til behandling. Fram til i år har disse sakene hatt ubetinget ankerett.

Førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting mener at økningen i ankenektelser kan ha sammenheng med at dommerne har hatt bedre tid.

– Da vi som følge av nedstengningen fikk bortfall av mange ankeforhandlinger, så hadde vi flere dommerressurser å sette inn på silingsprosessen. Da får man bedre tid til å gå dypt inn i sakene, noe man ofte må for å kunne avgjøre en siling. I tillegg har vi fått en utredningsenhet, som begynner å få betydning for produksjonen, sier hun til Rett24.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.