Innenriks

Foreslår nye koronarelaterte tiltak for 6,1 milliarder kroner

Finansminister Jan Tore Sanner sier at regjeringen vil utvide permitteringsordningen, og utvide lønnsstøtten i oktober, november og desember. Her er punktene i regjeringens nyeste kriseplan.

– Vi erstatter kompensasjonsordningen med en ny ordning, for de som fortsatt sliter. Videre forlenger vi permitteringsordningen til 52 uker, og vi utvider lønnsstøtten gjennom månedene oktober, november og desember. Det vil gi 15.000 kroner i støtte per ansatt som blir tatt tilbake i arbeid, sier Jan Tore Sanner.

Han sier videre at regjeringen vil utvide tiltaket om at de som mottar dagpenger kan få støtte for å ta videreutdanning eller få et kompetanseløft i egen bedrift, og at den ordningen vil bli utvidet til juli 2021.

– Det begynner å tære på bedriftene, og preger hverdagen til mennesker over hele verden. De som er avhengige av at vi reiser, at vi går på konsert, at vi handler med hverandre sliter. Jeg har møtt bedrifter som forteller at det går bedre enn noengang, og bedrifter som står på kanten av stupet. Det gjør det vanskelig å lage krisepakker som treffer alle, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Les også: Dette er de nye koronatiltakene i Oslo

Nesten to milliarder ekstra til kultur, idrett og frivillighet

Næringsminister Iselin Nybø opplyser at regjeringen vil legge til 1,9 milliarder til krisepakken for kultur, frivillighet og idrett.

– Vi gir 900 millioner til frivillighet og én milliard til idrett. Den pakken forlenges ut året, sier Nybø.

Næringsministeren sier at regjeringen også vil innføre en midlertidig tiltakspakke på 200 millioner kroner til kommuner som må ta hånd om lokale smitteutbrudd. Videre vil det innføres en egen kompensasjonsordning for reiselivsnæringen og videreføring av omstillingsordningen. Messe- og konferansearrangører foreslås innlemmet i denne kompensasjonsordningen.

Det vil også opprettes en ny støtteordning for store publikumsåpne arrangementer, 120 millioner kroner til næringsutvikling i distriktene, 500 millioner kroner til kommuner som har hatt særlig store utgifter til testing, isolering, smittesporing og karantene og 500 millioner kroner til kjøp av koronavaksiner.

Les også: Krever en halv milliard etter at byene har sviktet syklistene (+)

1,5 milliarder kroner til fylkeskommunene

Videre opplyser barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at de vil legge 1,5 milliarder kroner på bordet for å kompensere fylkeskommunene for bortfall av billettinntekter i kollekivtransporten.

– Vi har sagt at Staten vil stille opp i denne krevende situasjonen. Vi har allerede utbetalt 3,1 milliarder kroner, og gir nå ytterligere 1,5 milliarder kroner til fylkeskommunene, sier Ropstad.

I tillegg vil regjeringen for å opprettholde testkapasiteten hos helsetjenesten innføre at de som er i risikogruppen kan få influensavaksine hos fastlegen sin for 50 kroner, mens de med frikort vil få den gratis.

Videre opplyste Ropstad at det vil bli satt av 251 millioner kroner til å etablere teststasjoner ved grenseoverganger, og at regjeringen ønsker å bruke 82 millioner kroner til å videreføre de 400 midlertidige politistillingene som ble vedtatt som følge av virusutbruddet.

Les også: Regjeringen vil gjeninnføre flypassasjeravgiften