Bilde 1 av 3
Innenriks

Pasientombudet er bekymret for gravide i pandemien

Førstegangsfødende Cecilia Ingulstad og Martine Østtveit er allerede bekymret for å få ett barn til etter å ha født midt i koronakrisen. Pasientombudet i Oslo vil nå ha møte med sykehusene om oppfølging av fødende.