Innenriks

EU-sjefen foreslår skjerpet klimamål: Vil kutte 55 prosent innen 2030

EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen går inn for klimakutt på minst 55 prosent innen 2030. En svært god nyhet, mener klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Av Fredrik Ljone Holst og Johan Falnes

De økte ambisjonene ble kunngjort i talen von der Leyen holdt i EU-parlamentet om unionens tilstand. I dag er EUs mål at klimautslippene skal kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

– Vi må gå raskere, og vi må gjøre ting bedre, sa von der Leyen.

Store pengesummer

I talen varslet hun at all klimalovgivning i EU skal revideres innen neste sommer for å klargjøre den for det nye målet på 55 prosent.

Samtidig foreslo hun å bruke hele 37 prosent av EUs nye koronakrisepakke på 750 milliarder euro på EUs grønne giv. Von der Leyen vil bruke grønne obligasjoner til å skaffe til veie 30 prosent av midlene i krisepakken.

Hydrogen ble løftet fram som et viktig satsingsområde, og von der Leyen kunngjorde at hun vil ta initiativ til oppretting av såkalte hydrogendaler for å modernisere europeisk industri.

Hun varslet også en «renovasjonsbølge» for å redusere klimautslippene fra bygg.

Rotevatn fornøyd

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) jubler over de nye signalene.

– Norge har gjentatte ganger oppfordret EU til å heve sine ambisjoner til 55 prosent. Både statsminister Erna Solberg og jeg har tatt dette opp med kommisjonen flere ganger. Jeg er glad for å se at kommisjonen nå foreslår samme tall som vi har argumentert for, sier Rotevatn.

– Kommisjonens forslag til forsterket klimamål for 2030 er en svært god nyhet for verdens klima, sier han.

Varsler hydrogensatsing

Olje- og energiminister Tina Bru (H) biter seg spesielt merke i hvordan von der Leyen trekker fram hydrogen som en viktig del av klimaløsningen.

– Her skal Norge ta en viktig rolle i løpet av de neste årene, både med teknologiutvikling og ved å etablere nye knutepunkter for å bygge opp et fungerende hydrogenmarked, sier Bru.

Hun mener EUs skjerpede klimainnsats bare gjør det enda viktigere med omstilling i Norge.

– Vi må skape grønn vekst og grønnere arbeidsplasser for å forbli konkurransedyktige i vårt viktige marked.

«Begynnelsen på slutten»

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg mener for sin del at det nye klimamålet må bety «begynnelsen på slutten for Norges olje- og gassavhengighet».

– Norge må reagere og umiddelbart stake ut en ny kurs for en rask og rettferdig omstilling av petroleumssektoren. Hvis ikke risikerer vi å bli stående med en økonomi som avhenger av produkter ingen vil ha og som driver verden mot en svært alvorlig klimakrise, sier Lundberg.

Mer fra Dagsavisen