Innenriks

Dette er det verste med alle andre i trafikken

Fotgjengere er sinte på syklister, syklister og bilister er sinte på hverandre og alle er sinte dem som bruker elsparkesykkel.

Grovt forenklet er det blant konklusjonene i en ny spørreundersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI), hvor ulike trafikantgrupper blant annet er blitt spurt om hvem det er som frustrerer og gjør dem utrygge ute i trafikken.

Les også: – Vi har gått fra hest til bil, og nå går vi fra bilen til noe helt nytt

– Presset av veien

«Resultatene viser at bilister og gående i gjennomsnitt er mer utrygge og frustrerte i samhandling med syklister og elsparkesyklister enn med andre trafikanter. Syklister derimot føler seg mest utrygge og frustrerte i samhandling med motoriserte kjøretøy, spesielt lastebiler og busser», heter det i rapporten om spørreundersøkelsen, som foreligger nå.

– Hva innebærer denne frustrasjonen? Er folk rett og slett forbannet på hverandre?

– I hovedsak går det nokså bra, men det skjer konflikter og negative opplevelser. For eksempel opplever flere treningssyklister enn andre syklister, å bli kjeftet på eller å bli presset av veien, svarer juniorforsker Katrine Karlsen ved TØI.

Hun står bak den den nye TØI-rapporten sammen med sin kollega Torkel Bjørnskau.

Den bygger på svarene til 3.713 personer bosatt i ni byområder, Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansandregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.

Les også: Elbil-eiere lader hjemme

Ukomfortabelt nært

Gående er ikke minst plaget av elsparkesyklister og vanlige syklister som kommer brått bakfra.

Syklister irriterer seg mest over bilister som passerer ukomfortabelt nært.

Bilister mener det helt klart største problemet er myke trafikanter som ikke bruker lys eller refleks i mørket.

Det er også slik at bilister klager over syklister som ikke overholder vikeplikten, mens syklister klager over bilister som ikke gjør det.

Manglende bruk av blinklys og bilister med dårlig kontroll over blindsonen sin, er noe annet som går igjen i svarskjemaene.

Irritasjonen og utryggheten på grunn av alt dette, er ikke ubegrunnet. Rett som det er, går det galt. Blant alle de 3.713 som har svart på TØIs spørsmål, forteller omtrent hver tiende om én eller flere kollisjoner i løpet av de siste fem årene. Andre ganger er det på nære nippet. Hver tjuende forteller om én eller flere nestenkollisjoner bare i løpet av sommerhalvåret i fjor.

Les også: Én million hytteturer med bil

Svarer med utskjelling

Likevel er det langt fra alle som tar lærdom av det, etter å ha havnet i trøbbel av trafikken. Bare litt over en tredel av dem som har opplevd en kollisjon, sier at de har endret oppførsel i etterkant, for eksempel ved å bli mer forsiktige.

Samtidig kan det synes som om evnen til selvinnsikt er noe begrenset både blant fotgjengere, syklister og bilister. Det indikerer svarene TØI har fått på spørsmål om hva som må til for å oppnå bedre samhandling i trafikken.

«Kommentarene varierer fra forslag om forbedringer til utskjellinger av spesifikke grupper (ofte syklister eller elsparkesyklister)», heter det i den nye rapporten.

– De som nøyer seg med å komme med forslag om forbedringer, hva foreslår de?

– Strengere regelverk, flere politikontroller og også strengere straffer for å bryte eksisterende regler, svarer Karlsen.

-Det foreslås dessuten bedre trafikkopplæring, spesielt for yngre syklister og elsparkesykler, og også med tanke på at stadig færre unge skaffer seg førerkort. Det er dessuten et ønske om holdningsendringer for å få mer høflighet i trafikken, og så etterlyses det større og mer separate arealer for syklistene, fortsetter Karlsen.

– Kartlegge utfordringer

– Hvorfor har dere spurt om alt dette?

– Bakgrunnen for undersøkelsen er byvekstavtalene som tilsier at trafikkveksten i byene skal tas med gange, sykkel og kollektiv. Målet er å kartlegge hvilke utfordringer folk opplever slik at man kan gjøre samspillet bedre og redusere ulykker.

– Hvem er det egentlig dere har spurt om alt dette?

– Vi har respondenter under 30 og over 70 år. Gjennomsnittsnittalderen deres er på litt over 50 år, svarer Karlsen.

– Kan det ha påvirket utfallet undersøkelsen på noe vis?

– Relativt få i utvalget har brukt elsparkesykkel. Med flere elsparkesyklister i utvalget, ville trolig resultatene sett litt annerledes ut.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: