Innenriks

FHI: Barn har begrenset rolle i å spre koronasmitte

Barn kan bli syke av koronaviruset, men blir sjeldnere syke enn voksne, viser en fersk kunnskapsgjennomgang fra Folkehelseinstituttet.

Helsemyndighetene er opptatt av kunnskap om hvordan barn påvirkes av koronaviruset og hvilken rolle de har i å spre smitte.

– Den samlede kunnskapen vi sitter på i dag, tyder fortsatt på at barn har en begrenset rolle i smittespredningen i samfunnet, sier Kjetil G. Brurberg, fungerende fagdirektør i område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet.

Les også: Koronasmitten stoppet i Grorud. Nå er en ny bydel på smittetoppen

Behov for mer kunnskap om smitte

– Barn blir smittet, men blir sjeldnere syke. Det er imidlertid fortsatt behov for mer kunnskap, spesielt om asymptomatisk spredning av viruset hos barn, sier han i forbindelse med at FHI fredag publiserte en ny kunnskapsoversikt over barn og koronasmitte.

Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet, viser gjennomgangen.

Les også: Monica Mæland med pekefinger til svenskehandlere og festarrangører

Støtter hovedfunn

FHI viser til at forskningsartikler om temaet publiseres i høyt tempo. Den nye kunnskapsoppdateringen viser til ti nye enkeltstudier publisert i juli og august.

– Selv om vi fortsatt ikke kan trekke helt sikre konklusjoner, peker resultatene i samme retning. En helhetlig vurdering av den kunnskapen som er tilgjengelig i dag, tilsier at barn ikke har en vesentlig rolle i smittespredningen i samfunnet, sier Brurberg. (NTB)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen