Innenriks

FHI: Barn har begrenset rolle i å spre koronasmitte

Barn kan bli syke av koronaviruset, men blir sjeldnere syke enn voksne, viser en fersk kunnskapsgjennomgang fra Folkehelseinstituttet.

Skolebarn har bare begrenset rolle i å spre koronasmitte, viser en ny kunnskapsoppdatering fra Folkehelseinstituttet.

Helsemyndighetene er opptatt av kunnskap om hvordan barn påvirkes av koronaviruset og hvilken rolle de har i å spre smitte.

– Den samlede kunnskapen vi sitter på i dag, tyder fortsatt på at barn har en begrenset rolle i smittespredningen i samfunnet, sier Kjetil G. Brurberg, fungerende fagdirektør i område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet.

Les også: Koronasmitten stoppet i Grorud. Nå er en ny bydel på smittetoppen

Behov for mer kunnskap om smitte

– Barn blir smittet, men blir sjeldnere syke. Det er imidlertid fortsatt behov for mer kunnskap, spesielt om asymptomatisk spredning av viruset hos barn, sier han i forbindelse med at FHI fredag publiserte en ny kunnskapsoversikt over barn og koronasmitte.

Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet, viser gjennomgangen.

Les også: Monica Mæland med pekefinger til svenskehandlere og festarrangører

Støtter hovedfunn

FHI viser til at forskningsartikler om temaet publiseres i høyt tempo. Den nye kunnskapsoppdateringen viser til ti nye enkeltstudier publisert i juli og august.

– Selv om vi fortsatt ikke kan trekke helt sikre konklusjoner, peker resultatene i samme retning. En helhetlig vurdering av den kunnskapen som er tilgjengelig i dag, tilsier at barn ikke har en vesentlig rolle i smittespredningen i samfunnet, sier Brurberg. (NTB)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen