Innenriks

Folkehelseinstituttet med korona-purring til trege leger

Helsemyndighetene mangler avgjørende informasjon om utbredelsen av korona i samfunnet fordi leger bruker for lang tid på å sende inn meldinger om smitte.

Det går fram av informasjon som ble lagt ut på Folkhelseinstituttets nettside mandag.

Legene må være raske med å sende inn beskjed til det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), lyder den tydelige beskjeden.

– For å håndtere pandemien med nye og pågående utbrudd på en god måte er vi helt avhengig av at legene følger meldeplikten og raskt sender utfyllende informasjon i meldingssystemet MSIS, sier direktør Helen Brandstorp ved divisjon analyse og samfunn i Helsedirektoratet.

– Vi forstår at hverdagen er travel, men data som meldes, brukes fortløpende i analyser og evaluering av smittesituasjonen både lokalt og nasjonalt, sier hun.

Alle leger har meldeplikt til meldesystemet. Når de oppdager eller får mistanke om covid 19, skal de samme dag skriftlig melde fra til Folkhelseinstituttet og kommunelegen i kommunen der den smittede bor.

Les også: En av seks vil ikke ta koronavaksine