Innenriks

– Vi har gått fra hest til bil, og nå går vi fra bilen til noe helt nytt

Blir blodprøver sendt med drone i framtida? Øyvind Sævig jobber med å utvikle framtidens bærekraftige transportmetoder.

Bilde 1 av 2

Han er sjef for MobilityLab, som nå etablerer «en testarena for urban mobilitet» i Blindern-området i Oslo, i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI).

Les også: Marit fikk Go-Ahead til å åpne for sykler på bussen

– Det vil skje veldig mye

Det at elsparkesyklene nærmest over natten ble et vanlig transportmiddel for svært mange, viser at måtene vi reiser på, fort kan endre seg.

– Jeg tror det vil skje veldig mye i årene framover, både når det gjelder mobilitet, elektrifisering, delingsordninger, logistikk og varelevering og autonomi, sier Øyvind Sævig.

Når det gjelder det siste, er flere allerede godt i gang, i og med at førerløse busser har inntatt norske veier. Helt i front er kollektivselskapet Ruter.

– Vi har to linjer med selvkjørende minibusser i drift i Oslo. En linje er i sentrum mellom Vippetangen og Christiania Torv. Den andre linjen er mellom Malmøya og Nedre Bekkelaget, opplyser kommunikasjonsrådgiver Benjamin A. Øveraas i Ruter.

Et tredje prøveprosjekt som var planlagt igangsatt i Ski nå i august, starter i stedet en eller annen gang i høst.

– I løpet av sommeren har det blitt klart at tilgangen på kjøretøy og tekniske komponenter er blitt forsinket på grunn av covid-19, forklarer Øveraas.

Oslo  20190520.
Oslos første selvkjørende bussrute, linje 35, mellom Kontrasjkæret og Vippetangen åpnet mandag med to selvkjørende busser. Kjøretøyene som brukes er modellen Arma levert av NAVYA. Bussene er elektriske med sitteplass til 11 passasjerer.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Slik ser de ut, Oslos første selvkjørende busser. Ruter supplerer forsøksprosjektet ved å sette tilsvarende busser i trafikk også i Ski i løpet av høsten. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

– Drivkraften for endringene

Sævig ser også muligheter for at luftrommet kan bli tatt i bruk på nye måter. Han nevner transport av blodprøver og biologisk materiale med droner i stedet for med taxi, som ett eksempel på det. Posten Norge er blant dem som er i ferd med å prøve ut slik lufttransport.

– Hva slags andre endringer seg du for deg?

– Drivkraften for endringene som vil komme, er klima- og miljøhensyn og ønsket om generell effektivitet, svarer Sævig.

– Kollektive løsninger er nøkkelen til dette, gjennom bruk av ulike transportmidler i kombinasjon med hverandre og sømløse reiser fra dør til dør. Sykkelen og andre transportformer som krever en fysisk innsats, vil også være del av dette, fortsetter han.

– Ser vi dermed også slutten for fossilbilene?

– Fossilbilenes dager er på mange måter talte i Oslo, som følge av ulike politiske vedtak. Teller vi parkeringsplasser, kommer vi til langt flere enn vi trenger. Dette er arealer som kan brukes mer produktivt, svarer Sævig.

Les også: Slik reiser du med sykkel

Omfattende samarbeid

Både MobilityLab og TØI har allerede gjennomført flere piloter og prosjekter som er relevante med tanke på den nye testarenaen for urban mobilitet. De har også flere pågående prosjekter, som blant annet handler om elektrisk bildeling, utslippsfrie løsninger for pakkelevering og selvkjørende busser.

Ifølge TØI er det en stadig økende etterspørsel etter hjelp til å få gjennomført slike og lignende tester, og det er bakgrunnen for etableringen av den nye testarenaen.

Både Statens vegvesen, Oslo kommune, Universitetet i Oslo og Forskningsparken/OsloTech er tiltenkt roller som samarbeidspartnere, får Dagsavisen opplyst. I tillegg er Oslo Science City, som arbeider med å utvikle hele området fra Majorstua til Rikshospitalet til Norges ledende innovasjonsdistrikt, med i partnerskapet.

– Hvordan vil den nye testarenaen fungere i praksis?

– Fram til januar skal vi i MobilityLab sammen med TØI legge en plan for det. Vi må også se an hva vi får av henvendelser fra ulike hold. Testingen kan derfor ta mange ulike former, svarer Sævig.

Les også: Kan stanse 1.297 km utslipp

Ønsker studenthjelp

«Prøvekaninene» til selve uttestingen av ulike nye og innovative løsninger, håper MobilityLab og TØI å finne blant de nærmere 30.000 studentene ved Universitetet i Oslo. Den nye testarenaen blir lokalisert til Blindern-området også fordi det er mange ansatte i kunnskapsvirksomheter der, i tillegg til mye varelevering til sykehus, bedrifter og andre virksomheter.

– Området er en smeltedigel av tilbud innen persontransport som vi omtrent bare finner i Oslo. Det omfatter både elsparkesykler, bysykler, delingsbiler, trikk og T-bane. I tillegg har vi både privatvei, kommunal vei og motorvei. Totaliteten er unik og gir oss veldig gode forutsetninger for en urban testarena, konstaterer Sævig.

– For dem som ikke kjenner MobilityLab fra før, hvem og hva er dere?

– MobilityLab er et industriprogram i StartupLab som fokuserer på framtidens mobilitetsløsninger. MobilityLab arbeider med å hjelpe gründere og startups innen mobilitet og transport. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med et nettverk av etablerte aktører i industrien, alt fra Møller Mobility Group og Posten, til Statens Vegvesen og Vy, for å nevne noen, svarer Sævig.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.