Innenriks

Flere fikk fødselsdepresjon under koronapandemien

Helsetjenesten ser en stor økning i fødselsdepresjon i mars og april. Samtidig var det flere steder innført kort liggetid etter fødsel som smittetiltak.

Eksperter sier at man vet at nybakte mødre og gravide er ekstra sårbare i krisetider

Jordmorforbundet synes ikke det er overraskende dersom økningen i fødselsdepresjonsdiagnoser skyldes korona.

– Kort liggetid etter fødsel er flere steder innført som smitteverntiltak, og kun tre av ti får hjemmebesøk av jordmor etter fødsel før tre dager er gått etter hjemkomst, slik som de har krav på, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til NRK.

Les også: Det krever mot å dele egne erfaringer om dårlige fødselsopplevelser, ammeproblemer og fødselsdepresjon.

Situasjonen for nybakte foreldre har vært spesiell i koronatiden. Det har vært ulike regler om partner kan være med på sykehuset eller ikke.

– Det kan være mange forskjellige grunner, og vi vet ikke hundre prosent hva økningen kommer av, men vi vet at nybakte mødre og gravide er ekstra sårbare i krisetider. Det er godt dokumentert fra før, sier Malin Eberhard-Gran, professor i medisin ved Regionssenter for barn og unges psykiske helse. Hun er i styret til Landsforeningen 1001 Dager som jobber med å forebygge fødselsdepresjon.

Les også: Nå sikres kvinner bedre oppfølging etter abort

Totalt fødte nesten 9.000 kvinner i mars og april i år.

Tallene som NRK har hentet inn, viser en økning i primærtjenesten på 20 prosent, fra 649 til 777, sammenlignet med i fjor. I primærhelsetjenesten er det ingen diagnosekode for fødselsdepresjon. Derfor er det hentet tall som kombinerer diagnosekoder knyttet til depresjon og svangerskap.

I spesialhelsetjenesten ble det registrert 20 pasienter med diagnosen fødselsdepresjon i fjor, mens 35 i år.