Innenriks

Rødt-politiker mener politiet kunne unngått mye av uroen som oppstod under Sian-markering

Sofie Marhaug, gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre, mener politiet kunne unngått mye av uroen som oppstod under lørdagens Sian-demonstrasjon.

Lørdag ettermiddag var preget av uro og konflikt mellom politi og motdemonstranter etter at den islamkritiske gruppen Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) holdt en demonstrasjon på Festplassen i vestlandshovedstaden.

Sian-leder Lars Thoresen ble skadet i uroen som oppsto, og tre personer er siktet for vold mot Thorsen.

– Flere andre vil bli anmeldt for blant annet skadeverk, vold mot politiet, ordensforstyrrelser, og for ikke å ha oppgitt personalia til politiet, sa jourhavende jurist Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til NTB.

Enkelte motdemonstranter skal også ha dyttet politiets sperringer flere meter inn mot der Sian-medlemmene sto, noe som førte til at politiet brukte tåregass, skriver NTB.

I etterkant av uroen har debatten om hendelsesforløp og skyld for uroen rast på sosiale medier.

Etterlyser dialog

Sofie Marhaug er gruppeleder for Rødt i Bergen Bystyre. Hun bevitnet deler av demonstrasjonen på avstand. Marhaug stiller seg sterkt kritisk til politiets håndtering av situasjonen, særlig politiets valg om å ikke innvilge LO tillatelse til å avholde en organisert motdemonstrasjon på Festplassen. Marhaug tror erfarne motdemonstranter kunne bidratt til å skape mer ordnede rammer for protestene.

– Politiet har sagt at de forventet at det kom motdemonstranter. Da burde de gått i dialog med fagbevegelsen og antirasistiske organisasjoner. De burde ta selvkritikk for det, sier Marhaug som presiserer at organiserte motdemonstrasjoner er ikke-voldelige.

Både Marhaug og politiet bekrefter overfor Dagsavisen at LO og fagbevegelsen fikk et tilbud om å demonstrere mot Sian på Tårnplass i Bergen, men avslag om å møte på Festplassen. Marhaug mener det er lite realistisk å tro at det ikke ville bli motdemonstrasjoner foran Sian.

– For to år siden ble vi henvist til Tårnplass. Jeg og mange med meg stilte opp der, men det var også motdemonstranter på Festplassen. Det er midt i Bergen sentrum. Det er nesten umulig å unngå «konflikt» da, sier Marhaug som mener provokasjon er en del av Sians strategi:

– Sian oppsøker byrom for å fremprovosere reaksjoner. De ser an sitt publikum. De kommer med grove personkarakteristikker av muslimer, men også venstresiden, antirasister og fagbevegelsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

En stor del av konflikten lørdag så ut til å foregå mellom politi og til dels svært unge og tilsynelatende ikke organiserte personer. Marhaug mener ungdommen kan ha godt av å ta del i den organiserte antirasismen, også som et preventivt tiltak:

– Jeg tror ungdommer og unge folk trenger forbilder. De har mye å lære av mer erfarne i organisasjonslivet og aktivistmiljøet i Bergen.

– I Bergen har vi en bred antirastistisk front. Vi har ønsket å spille på lag med politiet. Jeg tror politiet blir upopulære av dette. Det er skadelig for samfunnet som helhet og på sikt, sier Marhaug med referanse til opplevelsen av manglende dialog og konflikten som endte med vold og bruk av tåregass.

Ytringsfrihet

– Flere har tatt til orde for å ikke møte opp. Kan ikke det ha noe for seg?

– Jeg forstår at folk holder seg hjemme, at de ikke vil gi Sian oppmerksomhet. De er jo en marginal gruppering. Det er heldigvis få som er enige med Sian. I praksis er det likevel vanskelig å unngå budskapet deres når de stiller seg opp midt i Bergen der folk går forbi. Det var mange som gikk forbi i går som stoppet opp. Det er fordi Sian velger steder i byene hvor de egger til konfrontasjon.

Marhaug mener valg av strategi for å marginalisere Sian er verdt å diskutere. Hun trekker frem de muslimske trossamfunnene i Bergen sin oppfordring om å holde seg hjemme.

– Samtidig kan vi ikke begrense ytringsfriheten til antirasister heller. Vi kan ikke demonisere vanlige folk som stiller opp med «Nei til rasisme»-skilt, sier Marhaug, som også tror organiserte motdemonstrasjoner kan være en fordel i et smittevernperspektiv:

– Særlig i en situasjon med korona er det ekstra viktig å passe på at reglene blir overholdt.

Les også: Tre menn siktet for angrep på Sian-leder

Fremover oppfordrer Sofie Marhaug til dialog mellom politiet og antirasister slik at man kan unngå situasjoner som eskalerer. Hun understreker at både motdemonstranters angrep på Sian-leder Lars Thoresen og politiets bruk av tåregass bidro til å forverre situasjonen lørdag.

– Jeg håper vi i tiden fremover klarer å bygge en bred antirasistisk front som ikke gir Sian for stor oppmerksomhet men som heller ikke aksepterer Sian, sier Rødt-politikeren, og legger til:

– For de menneskene som utsettes for rasisme når de går over Festplassen er det viktig at vi lager en felles front mot hat og rasisme.

Politiet: Støy vernes ikke av ytringsfriheten

Driftsenhetsleder Morten Ørn i Bergen-politiet bekrefter overfor Dagsavisen at LO hadde søkt om å holde en motdemonstrasjon.

Stemmer det at LO og fagbevegelsen søkte om å holde en motdemonstrasjon på Festplassen, men ble henvist til Tårnplassen?

– Det stemmer.

– Hva var politiets begrunnelse for denne beslutningen?

– En av hovedgrunnene var at politiet ikke ønsket for mange mennesker inn på festplassen. Det er ikke plass til mange mennesker der og ville unngå å skape massesuggesjon, sier Ørn og utdyper:

– Enkelte medlemmer av motdemonstrasjonen gikk ut i media og fortalte at de skulle få trommeslagere fra Buekorpset (korpsorganisasjon i Bergen. journ. anm.) inn for å overdøve Sian. Det er ren støy og ikke noe politiet ønsket inn på Festplassen, sier Ørn.

Ørn påpeker at politiet anser bruk av gjenstander eller trommer for å overdøve en demonstrasjon som meningsløs støy som ikke vernes av ytringsfriheten.

– Politiet har en plikt å sørge for at det demonstrasjoner om mulig får opptre uforstyrret og ikke overdøves av meningsløs støy fra motdemonstranter.

– Hva med roping?

– Man kan rope sine argumenter. Det er vernede ytringer.

Les også: Politiet forsvarer gassbruk på Sian-demonstrasjon i Bergen

Uenig

Ørn er uenig i påstanden om at en organisert motdemonstrasjon kunne ha roet gemyttene:

– Jeg tror ikke en organisert motdemonstrasjon på Festplassen kunne hindret de elementene vi hadde de største problemene med i går. De hadde helt klart sin egen agenda og jeg er uenig i den slutningen, sier Ørn og legger til:

– Dette har vært en veldig krevende håndtering for politiet. Årsaken til dét er at det er bygd opp et sinne mot politiet over tid. Flere elementer, også i det politiske Bergen, later til å tro at politiet kan si ja, eller nei, til en demonstrasjon. Det er en pedagogisk utfordring for oss å forklare politiets rolle som nøytral aktør. Vi kan heller ikke forhåndssensurere et budskap, eller foreta kompliserte juridiske vurderinger av straffbarhet under en demonstrasjon. Vi dokumenterer det som er sagt, og så må vi gjøre de juridiske vurderingene om straffbarhet senere.