Innenriks

Tangen: – En krevende og vanskelig prosess

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital. – Alle bånd er brutt, sier han.

Saken oppdateres 

SV mener at den nye Tangen-avtalen ser ut til å være et skritt i riktig retning, men at grepene burde vært tatt tidligere.

– Dette viser hvor utrolig viktig det var at representantskapet og SV stilte kritiske spørsmål hele våren til den første avtalen. Disse grepene burde vært tatt med en gang ansettelsen ble gjort, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener at den nye avtalen med Nicolai Tangen, som nå skal gi bort eierskapet i AKO Capital og sette sine fondsinvesteringer i banken, ved første blikk ser ut som et skritt i riktig retning.

– Vi vil nå ta oss tid til å se nærmere på detaljene. Det avgjørende for oss er at ingen interessekonflikt kan godtas, sier Kaski, som også påpeker at dagens løsning viser at det hele tiden var mulig å gjøre mer for å fjerne interessekonfliktene

– Hadde nok ikke søkt på jobben 

– De siste fem månedene har vært de mest intense, de mest krevende, men også de mest lærerike jeg noen gang har opplevd, sa Nicolai Tangen på en pressekonferanse mandag kveld.

Han understreker at han kunne vært klarere da han i mars sa at alle bånd til AKO Capital skulle kuttes.

– Nå gir jeg bort alt. Eierskapet vil jeg aldri kunne få tilbake. Og det innebærer at jeg verken nå eller i fremtiden har noen eierinteresser i AKO Capital. Alle bånd er brutt, ikke bare for en femårsperiode, men for alltid, sier Tangen.

Tangen overdrar sin eierandel og sine utbytterettigheter i AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

Han innrømmer at han trolig ikke hadde begynt på prosessen med å bli sjef for oljefondet dersom han hadde visst at dette kom til å bli løsningen.

– Hadde du fortalt meg i desember at det var dette som skulle til, da hadde jeg nok ikke søkt på jobben, sier Tangen.

Han understreker likevel at han nå er enda mer motivert for jobben som oljefondssjef enn han var tidligere i år.

Saken fortsetter under bildet:

Oslo 20200824. 
Karen Helene Ulltveit-Moe ankommer Norges Banks hovedstyres møte om Tangen-saken.
Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Karen Helene Ulltveit-Moe ankommer Norges Banks hovedstyres møte om Tangen-saken. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Frp om den nye Tangen-avtalen: – Et godt svar på Stortingets forventning

Den reviderte avtalen mellom Norges Bank og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen er et veldig godt svar på Stortingets tydelige forventning, slår Frp fast.

Medlem av finanskomiteen på Stortinget, Hans Andreas Limi (Frp), ser meget positivt på nyheten.

– Med utgangspunkt i den informasjonen vi har fått, anser vi dette for å være et veldig godt svar på Stortingets tydelige forventning, sier Limi.

– Vi er glad for at Tangen selv har bidratt til denne løsningen, og for oss er det en sterk bekreftelse på at han virkelig ønsker stillingen som leder av oljefondet. Fremskrittspartiet ønsker ham lykke til, legger han til.

Sanner: – Glad for en rask løsning

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at Norges Bank og Nicolai Tangen har kommet fram til en løsning.

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet fram til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier finansministeren i en pressemelding.

I forkant av avklaringen sa Sanner at ansettelsessaken er alvorlig og påvirker omdømmet og den allmenne tilliten til Norges Bank.

– Nå er det viktig at vi alle gjør det vi kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit, sier finansministeren.

Sanner har tidligere varslet at han vil gjennomgå ansettelsesprosessen for å se om det er læringspunkter i denne saken for Finansdepartementets del.

Les også: Takk nei til stillingen, Tangen

Overført innen 2021

Den tidligere hedgefondforvalteren kan tiltre som oljefondssjef 1. september, ifølge bankens hovedstyre, men den faktiske gjennomføringen av overføringen av AKO Capital til den veldedige stiftelsen vil ta noe mer tid.

Ifølge et brev til Finansdepartementet vil overdragelsen av eierskapet i AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation finne sted 1. januar 2021 eller tidligere, gitt at nødvendige tillatelser fra britiske myndigheter foreligger.

Fram til det er gjort, løper den eksisterende avtalen med Tangen, der eierinteressene i AKO Capital administreres av DSHN med Erik Keiserud som uavhengig tillitsmann, og alle eierinntekter skal gå uavkortet til stiftelsen.

Tangens personlige fondsandeler ventes å være solgt innen 1. oktober.

Ble trolig jobbet langs flere linjer

Tangen hadde tidligere gjort det klart at det ikke er aktuelt for ham å selge seg ut av Ako-systemet. Men finanskomiteen på Stortinget har enstemmig kommet fram til at han ikke kan ha noen eierskap eller interesser som kan skape interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømme til oljefondet.

Ifølge Aftenposten ble det før møtet jobbet langs tre linjer for å finne en utvei som tilfredsstiller begge posisjoner.

* Overføre eierskap i Ako Capital til Ako Foundation. Når han går ut av jobben i oljefondet, kan han tre inn styret i stiftelsen og få kontroll over eierposten.

* Legge fram en ny utredning som viser at Tangens fondsandeler på Caymanøyene og i Irland er i tråd med Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet.

* Utnevne en ny investeringsdirektør i oljefondet. Tangen vil dermed sitte ytterligere et steg unna oljefondets investeringer.

Les også: Øystein Olsen har ikke vurdert å trekke seg

Oslo 20200824. 
Arne Hyttnes ankommer Norges Banks hovedstyres møte om Tangen-saken.
Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Styremedlem Arne Hyttnes ankommer Norges Banks hovedstyres møte om Tangen-saken. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Kontroversiell ansettelse

Ansettelsen av hedgefondforvalteren Nicolai Tangen har den siste tiden vært gjenstand for intens politisk oppmerksomhet etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Kontrollorganet har slått fast at risikoen for interessekonflikter knyttet til Tangen ikke har vært ryddet av veien. Norges Bank har derimot sagt at denne risikoen for «alle praktiske formål» er eliminert.

Formelt er det Norges Bank som har ansvaret for å ansette ny sjef for den norske oljeformuen. Men spørsmålet om Sanners mulighet til å instruere Norges Bank i saken har stått sentralt.

Etter en uttalelse fra lovavdelingen i Justisdepartementet fredag var finansministeren også klar på at hans departement har et noe større handlingsrom hva gjelder instruksjon enn det som i utgangspunktet var lagt til grunn, men at han håper å unngå å bruke dette.

Nyeste fra Dagsavisen.no: