Innenriks

Rødt ønsker svar fra Arbeiderpartiet om profitt i barnehagene

Rødts Seher Aydar vil samle venstresiden om å forby kommersiell drift av barnehager. Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener Rødt er for opphengt i sitt eget forslag til gå for et felles mål.

– At regjeringa er velferdsprofitørenes beste venner er ingen nyhet, men det er et problem at venstreopposisjonen ikke kan samle seg om et tydelig alternativ, Det gjelder både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier varastortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar.

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet fikk i juni flertall for at private barnehager fritt skal kunne disponere overskuddet. Kravet til at eierne kan ta ut utbytte fra barnehagene skulle fram til da være «rimelig», men denne formuleringen ble fjernet, ifølge NTB.

Les også: Private barnehager må kikkes i kortene

Varastortingsrepresentant for Rødt Seher Aydar ønsker klare svar fra Arbeiderpartiet i debatten om profitt i barnehagene. Foto: Ihne Pedersen / Rødt.

– Det vi ønsker er å samle venstreopposisjonen til å være med å sikre at alle penger bevilget til barnehager går til barnehage, ikke privat profitt, sier Aydar. 

Likt som for privatskolene

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Torstein Tvedt Solberg er ikke uenig, og mener at dagens barnehagelov er problemet.

– Vi har en lov som er utdatert og har for mange smutthull som gjør at pengene som skulle gått til barnehagene går til utbytter for eierne, og noen få store kommersielle konsern har erstattet de ideelle barnehagene, ifølge ham.

Solberg mener at høyreregjeringen har forsinket prosessen med å få til en ny barnehagelov.

– Det vi vil gjøre er å få en helt ny lov og gjøre det som trengs for å få til et strengt og tydelig regelverk som hindrer utbytte og profitt i barnehager, slik at pengene går til barna framfor utbytte og profitt til eierne, sier Solberg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Han forklarer at Arbeiderpartiet ønsker et regelverk som ligner det som allerede finnes for private skoler.

I friskoleloven heter det at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode. Skolene kan ikke gi utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eierne.

– Det finnes ikke noe forbud mot private skoler, men det er et så strengt og tydelig regelverk at en vet at pengene som bevilges til hver enkelt skole går til den skolen.

Vil ikke ha forbud

Rødt vil ha et klart svar på om Arbeiderpartiet kommer til å være med å støtte forslag om å forby kommersiell drift av barnehage hvis de fortsetter å fremme det. Hvordan stiller du deg til det?

– Nei, det gjør vi nok ikke. Vi er enige om mye i denne saken, men Arbeiderpartiet er uenige i Rødts forslag om å forby kommersiell drift av barnehager, og jeg tror ikke det er løsningen for å løse problemene i sektoren, svarer Solberg.

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Torstein Tvedt Solberg vil ha en helt ny barnehagelov. Her er han avbildet under muntlig spørretime på stortinget i mai. Foto:Vidar Ruud / NTB scanpix

Han mener at partiene kan komme til en enighet.

– Slik jeg har forstått Rødt, så er vi er uenige om forbud mot private aktører, men hvis opposisjonen får flertall etter neste valg tror jeg vi kan bli enige om en god og strengere lov som hindrer utbytte og profitt, sier han.

Dere er uenige i profittforbudet, men vil hindre utbytte og profitt. Hva mener du med det?

– Vi har ikke et forbud mot at private aktører kan drive skoler, men vi har et strengt regelverk som gjør at det blir umulig å ta ut profitt. Pengene som bevilges til skolen kan ikke bli tatt ut i utbytte. Det har vært Rødts forslag å forby private og forby profitt. Arbeiderpartiet vil ikke forby, men ha et strengt regelverk som sikrer at pengene går til barnehagene, sier Solberg.

Så når du sier hindre, så mener du regulere?

– Ja, et strengt og tydelig regelverk som det er for private skoler, svarer Solberg.

Sosiale medier og mikkmakkeri

Aydar mener at Arbeiderpartiet har manglet en klar linje for hvor står i debatten om profittfrie barnehager.

– Arbeiderpartiet framstår nærmest som to forskjellige partier. Et parti på internett og et annet ute i det virkelige liv. På sosiale medier løfter de politikk Rødt kunne vært enig i, bare for å stemme mot det samme i Stortinget, sier Aydar.

Hun sikter blant annet til et innlegg på Arbeiderpartiets facebookside hvor Solberg uttaler «Skal eiere av private barnehager i Norge kunne ta ut flere titalls millioner av kroner i utbytte til sin egen lomme? Vi mener nei! Dessverre får Høyre, Frp og Krf flertall for dette i dag.»

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

På Stortinget kom Rødt med forslag til lovendringen, som la til at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skulle gå til barnas beste, og strøk regjeringas formulering om å kunne «disponere et eventuelt overskudd fritt».

Kun Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte for forslaget.

Les også: Private barnehager får friere tøyler for å ta ut overskudd

Solberg mener at diskusjonen om partiets retning i denne saken blir uinteressant hvis den skal dreie seg om hvem som er mest for eller mot utbytte i barnehager, fordi til syvende og sist er begge partiene imot det.

– Her har ikke Rødt fulgt med i timen. Arbeiderpartiet stemte mot hele lovendringen. Vi har konsentrert oss om er å få på plass et nytt oppdatert lovverk som hindrer utbytte og har ikke brydd oss med mikkmakkeri og Rødts enemarkeringer som ikke løser de utfordringene barnehagesektoren står i, sier han.

Rødts forslag til barnehageloven var en endring av en lov Arbeiderpartiet er mot, og det var ikke var godt nok, mener Solberg.

– Vi vil ha en helhetlig endring og en helt ny lov. Rødt bommer helt, deres forslag løser ikke problemet, og da ser jeg ingen grunn til å være med å støtte det, svarer han.

Ønsker en samlet front

Aydar mener at denne diskusjonen ikke nødvendigvis vil føre partiene fra hverandre.

– Jeg tror ikke spørsmålet vårt skaper en splittelse. Folk flest i Norge ønsker at velferden skal være profittfri. Her er det opp til Ap hvilken side de vil stille seg på. Vi har stilt en rekke forslag som både kan tette smutthull og sikre opptrapping av offentlig og ideelt eierskap. Det ønsker vi å samle venstresiden om, sier Aydar.

Les også: Flere privatskoler i Norge enn noen gang

Solberg er enig med Rødt om at de ikke ønsker at partiene skal gå imot hverandre.

– Jeg håper ikke på en splittelse på noen som helst måte, for vi har det samme målet. Rødt må innse at det ikke er noen «quick fix» for å løse alle de utfordringene man ser i barnehagesektoren og at det som trengs er den samme løsningen vi har fått for private skoler, sier han.

Solberg mener at Arbeiderpartiet har et tydelig mål for hva de vil, men det er mer uklart om Rødt kommer til å bli med på det målet eller bastant stå på sitt forslag. Og stiller spørsmålet til Rødt:

– Er Rødt villige til å være med i en diskusjon der målet er å lage en ny barnehagelov for å tette de smutthullene som eksisterer?

Aydar svarer på spørsmålet fra Solberg med at Rødt kommer vi til å samarbeide med alle de kan for å sørge for forbedringer.

– Vi kommer til å samarbeide med Arbeiderpartiet for alle forbedringer, men skal vi sikre at alle penger bevilget til barnehage kommer barna til gode, må vi få de kommersielle aktørene og profittmotivet ut av barnehagesektoren, legger hun til.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.