Innenriks

Eirik Jensens fengslingsanke sendt lagmannsretten

Mandag sendte Eirik Jensens forsvarer skrivet som støtter den tidligere polititoppen Eirik Jensens anke over varetektsfengslingen.

Oslo 20200716. 
Forsvarer John Christian Elden (t.v.) og ekspolitimann Eirik Jensen før fengslingsmøtet  i rettssal 250 i Oslo Tinghus torsdag. Ekspolitimann Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av hasj.
Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Ankeskrivet er sendt Borgarting lagmannsrett. I Oslo tingrett ble Jensen torsdag i forrige uke varetektsfengslet i åtte uker.

Forsvareren, advokat John Christian Elden, ber i anken om at saken skal behandles av en annen lagmannsrett.

– Borgarting lagmannsretts rolle i denne saken totalt sett tilsier at det er grunn til å frykte at retten ikke vil bli oppfattet som objektiv i sin vurdering av saken. Særlig gjelder dette en avgjørelse – som i dette tilfellet – som er så avgjørende tuftet på den enkelte dommers egen oppfatning, og der deres kollegers oppfatning skal legges i bunn for avgjørelsen, skriver Elden.

Motparten, Spesialenheten for politisaker, har sendt sine uttalelser til forsvarerens skriv, får NTB bekreftet mandag ettermiddag.

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han anket på stedet.

Jensen ble varetektsfengslet i påvente av behandlingen i Høyesterett.