Innenriks

Blå poser vil fortsatt bli samlet inn

Plastkrisen er avverget i Oslo og Grenland, men andre steder er det fremdeles uklart hva som vil skje med husholdningsplasten.

Bilde 1 av 2

– Vi overtar nå produsentansvaret i Oslo og Grenland, sier Stig Ervik.

Han er administrerende direktør i Norsirk, det eneste godkjente returselskapet for plastemballasje i Norge, i tillegg til Plastretur, som driftes av Grønt Punkt Norge.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, som overtar håndteringen av plast i blå poser fra Oslo, Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan om cirka en måneds tid.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, som overtar håndteringen av plast i blå poser fra Oslo, Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan om cirka en måneds tid. Foto: Norsirk

Les også: Farvel, blå poser

Glad for løsning

Uvissheten om hva som ville skje med plasten husholdningene kildesorterer i blå poser, startet i slutten av mai. Da sa Grønt Punkt Norge opp avtalene med Oslo kommune, Renovasjon i Grenland (RiG), Reno-Vest, Remiks og Helgeland Avfallsforedling. De tre sistnevnte selskapene betjener 14 kommuner i Nord-Norge.

Grønt Punkt Norge begrunnet oppsigelsene med uforutsette økte kostnader på 58 millioner kroner. Samtidig advarte Grønt Punkt Norge mot muligheten for «opphopning av plast og plastberg flere steder, fordi det er helt umulig for kommunene å bli kvitt plasten på egen hånd.» Siden har Dagsavisen omtalt utviklingen i saken i en rekke artikler.

– Vi er glade for at Oslo og Grenland nå ser ut til å ha funnet en løsning for sin innsamlede plast gjennom Norsirk, sier Kari-Lill H. Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge.

– Vi tilbyr de andre områdene som fortsatt ikke har funnet en løsning, avsetning gjennom vårt system til selvkost. Vi avhjelper også Oslo med avsetning gjennom vårt system ut sommeren, tilføyer hun.

Les også: Nå kommer den ekte gjenbruksposen

– Regningen til innbyggerne

– Tilbudet vi har fått fra Grønt Punkt Norge innebærer at vi må dekke alle kostnadene selv, påpeker Britt Mathisen Limo.

Hun er administrerende direktør i Remiks, som samler inn husholdningsplast i Tromsø og Karlsøy kommune.

– Det innebærer at vi må ta alt dette over renovasjonsgebyret, men vi kan ikke finne oss i at regningen for håndteringen av plasten sendes tilbake til innbyggerne, fortsetter Limo.

– Dette strider mot prinsippet om at det er forurenser som skal betale (i dette tilfellet produsentene og importørene av plast, journ. anmrk.). Dette viser også at vi i dag har et system som ikke fungerer.

– Hva kommer til å skje med plasten dere samler inn?

– Vi vil bestemme oss for det i løpet av uka, men det som er sikkert er at plasten ikke skal gå til forbrenning. Det vil sende feil signal til innbyggerne, svarer Limo.

Les også: Presser gratispassasjerer til å betale for plastinnsamling

Har ikke kapasitet

Norsirk er ikke løsningen på problemene til verken Remiks eller de to andre aktuelle avfallsselskapene. Til det er selskapet for lite, får Dagsavisen opplyst.

– Det er mange flere som er blitt oppsagt, som har ønsket at vi skulle bistå, sier Stig Ervik i Norsirk.

– Men med i overkant av 200 produsenter som betaler for innsamling og gjenvinning av emballasjeplast, har vi ikke nå anledning til å ta på oss mer enn det våre forpliktelser eller lovverket krever.

Han mener Norsirk allerede har strukket seg langt ved å inngå avtaler med Oslo og RiG.

– Norsirk har i dag en markedsandel på innsamling av emballasje på under 1 prosent, og derfor kan eller skal vi ikke samle inn mer, påpeker Ervik.

Les også: Mye billigere å bruke plast i Norge enn i andre land

– Prinsippet følges ikke

– Dersom vi skal ta en større del av innsamlingen og gjenvinningen, trenger vi også å få flere produsenter til å ta sitt ansvar gjennom oss, fortsetter Ervik.

– Det burde kanskje flere i dag vurdere, når selskapet med 99 prosent markedsandel velger bort å samle inn plast i landets aller største by, med argumentet om at denne plasten er kostbar og vanskelig gjenvinnbar.

Overfor Dagsavisen har Grønt Punkt Norge opplyst at «plastemballasje som er samlet inn i blå poser (…) er nærmest umulig å få solgt» og at «det er meget lav utnyttelsesgrad på denne emballasjen».

– Hele poenget med produsentansvar er at forurenser skal betale, og det prinsippet følges ikke her, påpeker Ervik. 

– Det skal også nevnes at vi har tilbudt å avhjelpe Plastretur før de sa opp disse avtalene, men den muligheten ble ikke fulgt opp.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Trygge på å klare det

Norsirk startet den operative driften av emballasjesatsingen sin så sent som 1. januar i år. Godkjennelsen fra Miljødirektoratet kom i september i fjor.

Nå skal selskapet følge i fotsporene til Grønt Punkt Norge/Plastretur som tok hånd om nær 2,5 millioner kilo plast fra Oslo og godt over 800.000 kilo plast fra Grenland i løpet av 2019.

Avtalene med Oslo kommune og RiG begynner å løpe fra 1. august.

– Har dere det nødvendige apparatet på plass til å håndtere all den plasten det nå blir snakk om?

– Norsirk har lang erfaring med å jobbe med produsentansvar. Vi har samlet inn og gjenvunnet kassert elektronikk i over 20 år, og vi har også myndighetsgodkjennelse for å ta produsentansvar for batterier fra 2014. Med denne erfaringen og så god kjennskap til aktørene både innen logistikk og gjenvinning av andre fraksjoner, er vi trygge på å ha alt på plass til å starte med de mengdene vi har signert for, svarer Ervik.

Fra Tyskland til Sverige

– Kommer dere til å levere plasten til de samme selskapene i Tyskland som Grønt Punkt Norge har benyttet?

– Norsirk har signert en avtale med gjenvinningsselskapet Swerec i Sverige, svarer Ervik.

– Innebærer det at dere overtar noen endringer for de aktuell kommunene eller innbyggerne i dem når det gjelder håndteringen av plast?

– Nei, men vi skal gjennomføre plukkanalyser av hvert sjette lass eller i hver sjette uke på all plasten som sendes til Swerec. Det vi ser der, hvilke forbedringspotensialer som finnes som følge av tett oppfølging og samarbeid både med kommunene og behandlingsanlegget, vil legge føringer for eventuelle endringer. Men, dette er det prematurt å snakke om i dag, først må vi komme i gang.

Dagsavisen har også vært i kontakt med både Reno-Vest og Helgeland Avfallsforedling, men vi har ikke fått klarhet i hva som kommer til å skje med husholdningsplasten i deres kommuner i tiden framover.

Nyeste fra Dagsavisen.no: