Innenriks

Forvirret om bioteknologi?

Bakenfor oppslagene om KrFs høye spill og store endringer av bioteknologiloven, ligger etiske vekkere og vanskelige ord. Her kan du forstå.

Det er sjelden et flertall bygger opp en ny lov som alternativ til regjeringens egen fra Stortinget. Men i dag skal de folkevalgte vedta en slik bioteknologilov. Bildet er fra Høyres landsmøte da partiet sa ja til eggdonasjon. Men i regjeringen er det KrF som bestemmer – det blir nei.