Innenriks

Her har én av fire snøscooter

Alta er kommunen i Norge med flest registrerte snøscootere. Oslo er på sjetteplass.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) i Alta, er selv en ivrig snøscooterkjører. Her er hun på vei til hytta med snøscooteren på tilhengeren.

I begynnelsen av mai var det 5.178 registrerte snøscootere i Alta, om lag 50 flere enn ved årsskiftet.

– Men vi blir også stadig flere innbyggere, påpeker ordfører Monica Nielsen (Ap).

På landsbasis har det blitt drøyt 2.000 flere registrerte snøscootere så langt i år, går det fram av tall fra Statens vegvesen og SSB.

Også i de mest snøfattige delene av landet, finnes det snøscootere. Vegvesenets oversikter viser at det er registrert minst én snøscooter i hver eneste av landets kommuner.

I gjennomsnitt er det 264 registrerte snøscootere i hver av landets nå 356 kommuner.

Les også: 20 år med mislykket innsats mot støy. Så kom koronaviruset

Kjørte til 17. mai

Etter som det er om lag 21.000 innbyggere i Alta, med stort og smått, har nå hver fjerde som bor der, egen snøscooter. Ordføreren er blant dem.

Den parkerte Nielsen først 17. mai, etter at Fylkesmannen i Troms og Finnmark hadde innvilget kommunens søknad om en forlengelse av snøscootersesongen. I utgangspunktet er det nemlig forbudt med motorisert ferdsel i utmark fra 5. mai i både Finnmark og Nord-Troms.

– Det er fremdeles så mye snø at vi kunne ha fortsatt å kjøre, forteller Nielsen.

Les mer: 1,8 millioner har snøscooterlappen. Til høsten kan de bruke den mer

– Rom for alle interesser

Dagsavisen skrev nylig om et stortingsvedtak som fra høsten åpner for mer bruk av snøscooter. Da fjernes nemlig regelen om at det må være minst 2,5 kilometer fra veien til hytta før snøscooter kan tas i bruk. Norsk Friluftsliv er blant dem som frykter at dette vil føre til mer støy i fjellet. Ordføreren i Alta deler ikke den oppfatningen.

– Vi har et løypenett med gode, trygge løyper, hvor det er lov å kjøre, og vi har såpass stor plass at det er rom for alle interesser, sier Nielsen.

Med det sikter hun til skiløpere, folk på truger, de som kjører med hundespann og andre som bruker naturen i Alta til ikke-motoriserte turer i naturen.

Les også: Én million hytteturer med bil

– Sentral del av hverdagen

– Hvorfor er det så mange i Alta som har egen snøscooter?

– For veldig mange altaværinger og finnmarkinger er snøscooteren viktig, både i fritiden, til rekreasjon og i forbindelse med arbeid. Mange søker seg ut når de har fri, til hytta eller på tur rundt om på ettermiddagstid for å steke pølser på bål eller fiske. Det er mye kos og sosialt lag forbundet med snøscooteren også. Den er en helt sentral del av hverdagen. Den er et dagligdags kjøretøy som brukes mye. Den er vår fritidsbåt, som det jo er vanlig å ha i sentrale strøk, som rundt Oslo, svarer Nielsen.

Les også: Ja, vi elsker stillheten og rennende vann

– Mindre byråkrati

Stortingsflertallet som sørget for at 2,5-kilometersregelen fjernes, besto av Sp, Frp og Ap. Nielsen, som altså representerer sistnevnte parti, er glad for endringen.

– Alle regler for bruk av snøscooter har betydning for oss. Det er mye arbeid med dispensasjonssøknader. Alt som kan føre til mindre byråkrati, ønsker vi velkommen, sier Nielsen.

– Blir det mer bruk av snøscooter i Alta nå?

– Vi bruker scooteren mye som det er. Jeg tror ikke det blir økt kjøring, svarer Nielsen.

– Er det grenser for hvor mange snøscootere Alta tåler?

– Det er god plass her, og de som vil kjøre snøscooter får god opplæring og må ha sertifikat.

Snøscootertoppen

Her er lista over de ti kommunene med flest registrerte snøscootere i starten av mai i år, ifølge Statens vegvesen:

1. Alta: 5.178.

2. Tromsø: 3.386.

3. Sør-Varanger: 3.131.

4. Rana: 2.514.

5. Porsanger: 1.802.

6. Oslo: 1.740.

7. Trondheim: 1.645.

8. Vefsn: 1.535.

9. Bodø: 1.498.

10. Kautokeino: 1.411.

I sistnevnte kommune var det for øvrig snøscootertog 17. mai, kan Nielsen fortelle.

Årsaken til at det er så mange registrerte snøscootere i Oslo, er trolig at det også bor mange hytteeiere i hovedstaden. Også i Bærum er det mange snøscootereiere, hele 627, ifølge Statens vegvesen.

Færrest registrerte snøscootere er det i Austrheim, Bremanger, Hareid og Moskenes kommune, med én i hver.

Til sammen er det nå 93.987 registrerte snøscootere i Norge.